Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Certificaat
Naam Beroepsvereisten LNV: Gewasbescherming A (uitvoeren)
Omschrijving
Gewasbescherming A geeft recht op het vakbekwaamheidsbewijs Uitvoeren Gewasbescherming. Binnen de kwalificatie vakbekwaam medewerker teelt, vakbekwaam medewerker veehouderij, vakbekwaam medewerker agrarisch loonwerk, vakexpert teelt en groene technologie, vakexpert agrarisch loonwerk en vakexpert veehouderij is het certificaat opgenomen als extra. Alleen indien het certificaat Gewasbescherming A essentieel is voor de beroepsuitoefening moet dit extra onderdeel worden behaald.
Geldigheidsinformatie Geldig vanaf Geldig tot
01-08-2020
Dossier Kwalificatie
Agro productie, handel en technologie (Gewijzigd 2016) Vakbekwaam medewerker agrarisch loonwerk
Vakbekwaam medewerker teelt
Vakexpert veehouderij
Vakexpert teelt en groene technologie
Vakexpert agrarisch loonwerk
Vakbekwaam medewerker veehouderij
Agro productie, handel en technologie (Gewijzigd 2017) Vakbekwaam medewerker teelt
Vakexpert veehouderij
Vakbekwaam medewerker agrarisch loonwerk
Vakbekwaam medewerker veehouderij
Vakexpert teelt en groene technologie
Vakexpert agrarisch loonwerk