Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Certificaat
Naam Beroepsvereisten LNV: MW (Mollen- en Woelrattenbestrijding)
Omschrijving
Het bewijs van vakbekwaamheid Mollen- en Woelrattenbestrijding wordt verstrekt aan de persoon die beschikt over een certificaat gewasbescherming MW of een diploma dat mede dat certificaat omvat, dat voldoet aan de op grond van de artikelen 7.2.4.en 7.2.6. van de Wet educatie en beroepsonderwijs vastgestelde kwalificaties en beroepsvereisten. Binnen de kwalificatie vakbekwaam medewerker teelt, vakbekwaam medewerker veehouderij, vakbekwaam medewerker agrarisch loonwerk, vakexpert teelt en groene technologie en vakexpert veehouderij is het certificaat opgenomen als extra. Alleen indien het certificaat MW (Mollen en Woelrattenbestrijding) essentieel is voor de beroepsuitoefening moet dit extra onderdeel worden behaald.
Geldigheidsinformatie Geldig vanaf Geldig tot
01-08-2020
Dossier Kwalificatie
Agro productie, handel en technologie (Gewijzigd 2016) Vakbekwaam medewerker teelt
Vakexpert veehouderij
Vakbekwaam medewerker veehouderij
Vakbekwaam medewerker agrarisch loonwerk
Vakexpert teelt en groene technologie
Agro productie, handel en technologie (Gewijzigd 2017) Vakbekwaam medewerker teelt
Vakbekwaam medewerker agrarisch loonwerk
Vakbekwaam medewerker veehouderij
Vakexpert teelt en groene technologie
Vakexpert veehouderij