Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Cross-over kwalificatie
Naam Persoonlijk begeleider zorgboerderij
Uitvoerende onderwijsinstelling(en)
  • Helicon Opleidingen
  • Landstede
  • ROC Horizon College
Omschrijving
De persoonlijk begeleider heeft een ondernemende en innovatieve houding, zodat hij nieuwe ontwikkelingen signaleert en deze vertaalt naar nieuwe werkwijzen in de cliëntondersteuning, maar ook naar nieuwe producten en/of diensten. Hij is interpersoonlijk sensitief, cultuurbewust, creatief en treedt handelend op in uiteenlopende en onverwachte situaties. Hij is een toegankelijk en laagdrempelig aanspreekpunt en is samenwerkingsgericht, of zelfstandig als de situatie daarom vraagt. Hij gaat professioneel om met zijn gevoelens bij tegenslag en moeilijke situaties. De persoonlijk begeleider heeft een helikopterview, houdt landelijke ontwikkelingen in de gaten en werkt op meso- en macroniveau. Hij is initiatiefrijk en hoffelijk, ziet kansen en pakt deze op. Hij bedenkt creatieve oplossingen voor nieuwe vraagstukken, ook in zeer complexe en weinig stabiele situaties. Hij geeft goed zijn grenzen aan, zowel naar de cliënt als naar zichzelf.
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Expiratiedatum  
26018 01-08-2019 01-08-2022 01-08-2025  
Overige documenten Verantwoordingsinformatie.pdf
Toelichting bij Cross-over kwalificatie
De cross-over kwalificatie mag alleen aangeboden worden door de onderwijsinstelling wanneer deze een beschikking heeft ontvangen van de minister van OCW voor het aanbieden van de cross-over kwalificatie.
Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Agrarisch loonwerk K0255 01-02-2019
Arbeidsparticipatie K0002 01-02-2019
ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 4 K0263 01-02-2019
Automatisch melken K0272 01-12-2021 01-01-2023
Belevingsgericht werken K0790 01-02-2019
Biologisch Dynamische landbouw K0341 01-02-2019
Biologische bedrijfsvoering K0890 01-02-2019
De Levende Tuin K0311 01-02-2019
Diversiteit K0024 01-08-2021
Doorstroom naar HBO Gezondheidszorg K0148 01-02-2019
Doorstroom naar HBO mens en maatschappij K0231 01-02-2019
Ernstig meervoudige beperkingen K0233 01-02-2019
Expressief talent K0152 01-08-2020
Geriatrische revalidatiezorg K0902 01-08-2021
Gezonde leefstijl K0219 01-02-2019
Houder van honden en katten K0470 01-04-2020
Houder van overige zoogdieren K0471 01-12-2021
Insecten kweken en verzorgen K0865 01-02-2019
Insectenbestuiving voor de teeltsector K0866 01-02-2019
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4 K0226 01-02-2019
Internationaal I: overbruggen (interculturele) diversiteit K0210 01-08-2021
Internationaal II: werken in het buitenland K0202 01-08-2021
Jeugd- en opvoedhulp K0159 12-02-2019
Klauwverzorging K0264 01-12-2021
Landbouwhuisdieren K0060 01-04-2020
Lesgeven paardensport op instructeursniveau K0604 01-12-2021
Machinaal melken K1327 Concept
Melkwinning K0317 01-12-2021 01-01-2023
Mensen met een verstandelijke en visuele beperking K1062 01-08-2020
Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag K0066 01-04-2020
Mensen met niet-aangeboren hersenletsel K0067 01-02-2019
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) K0072 01-02-2019
Ondernemerschap mbo K0165 01-02-2019
Opzetten en starten stadslandbouwbedrijf/project K0475 01-02-2019
Organiseren evenement of educatie K0312 01-02-2019
Ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking K0082 01-02-2019
Paardensport op instructeursniveau K0605 01-12-2021
Persoonlijk profileren K0877 01-02-2019
Praktijkonderzoek K0927 01-02-2019
Praktijkopleider K0087 01-02-2019 01-08-2022
Robotmelken K1332 22-07-2022
T-rijbewijs K0758 01-02-2019
Van grond tot mond basis K0715 01-02-2019
Van grond tot mond verdieping K0716 01-02-2019
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) K0517 01-02-2019
Verdieping diergedrag, dierenwelzijn en ethiek geschikt voor niveau 4 K0386 01-02-2019
Verplegende en verpleegtechnische handelingen K0119 01-02-2019
Verslavingszorg K1007 01-08-2021
Verzorgende en verpleegtechnische handelingen K0118 01-02-2019
Voorbereiding hbo K0125 01-02-2019
Werken op de internationale arbeidsmarkt K0313 01-02-2019
Zorg en technologie K0137 01-08-2020
Zorginnovaties en technologie K0138 01-02-2019