Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Eerste Carrosseriebouwer
Omschrijving
De eerste carrosseriebouwer is werkzaam in een bedrijf dat carrosserieën vervaardigt. De eerste carrosseriebouwer maakt zelfstandig carrosseriedelen, stelt deze samen tot een carrosserie en werkt de carrosserie volgens de voorschriften af. Voorts bouwt de eerste carrosseriebouwer elektr(on)ische installaties in en uit, terwijl hij ook pneumatische, hydraulische en mechanische installaties aanbrengt, controleert, afstelt, inregelt en verwijdert. Bijvoorbeeld op het gebied van brandstofsystemen en van laad- en losmiddelen. Ook onderhoudt en repareert de eerste carrosseriebouwer (beschadigde) carrosserieën en installaties, nadat hij zo nodig zelf een diagnose heeft gemaakt van de gebreken in de carrosserieconstructie c.q. de storingen in de installatie. De eerste carrosseriebouwer bewaakt de voortgang van het werk, neemt beslissingen en denkt mee bij het oplossen van problemen. De eerste carrosseriebouwer ontvangt opdrachten van zijn leidinggevende, werkt zelfstandig en is verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van het aan hem opgedragen werk. Omdat de eerste carrosseriebouwer samenwerkt met anderen, dient hij te beschikken over sociale en communicatieve vaardigheden. De eerste carrosseriebouwer communiceert veel met collega’s (op gelijkwaardig of een lager niveau) en leidinggevenden. Voorts is een flexibele instelling vereist. Dit enerzijds vanwege zich plotseling aandienende wijzigingen in de werkvolgorde en / of problemen, maar ook vanwege de toepassing van nieuwe technieken, materialen en werkprocessen. Ook onder werkdruk moet de eerste carrosseriebouwer in staat zijn kwaliteit te leveren en de juiste beslissingen te nemen. In verband met de indeling en verdeling van het werk, moet de eerste carrosseriebouwer planmatig kunnen denken en werken. De eerste carrosseriebouwer is kwaliteitsbewust en servicegericht.
Niveau 3
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25594 01-08-2019  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Assemblage, carrosseriebouw en recreatievoertuigen 3D-tekenen K0280 01-01-2019