Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Facilitair leidinggevende
Omschrijving
De Facilitair leidinggevende neemt de verantwoordelijkheid voor hospitality in zijn organisatie. Hij heeft een overkoepelende blik op de diverse omgevingen en werkzaamheden. Hij coördineert facilitaire activiteiten en geeft leiding aan collega's die facilitaire werkzaamheden uitvoeren. Hij overziet consequenties van facilitaire werkzaamheden over langere termijn. Hij maakt operationele plannen voor de uitvoering van werkzaamheden en zie toe op de uitvoering. Een vraagstuk waarvoor de facilitair leidinggevende staat is of de organisatie zelf diensten verleent of dat deze uitbesteed moeten worden. Hij heeft oog voor flexibiliteit in de dienstverlening. Hij streeft naar een hoge klanttevredenheid over de facilitaire dienstverlening. Hij beheert één of diverse gebouw(en)/ruimten waar organisaties zijn gevestigd. Hij stemt af met management, medewerkers en externe aanbieders.
Niveau 4
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25608 01-08-2019  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Facilitaire dienstverlening