Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Medewerker ICT support
Omschrijving
De Medewerker ICT support werkt in opdracht en onder begeleiding van een leidinggevende. Hij/zij werkt in een weinig complexe omgeving en voert eenvoudige taken, routinematige en standaardwerkzaamheden uit. Hij/zij houdt zich daarbij strikt aan de geldende regels, instructies en procedures. Wanneer iets afwijkt van de opdracht overlegt hij/zij direct met de leidinggevende. De Medewerker ICT support werkt op het gebied van hardware en devices. Het gaat bijvoorbeeld om het aanleggen, installeren en configureren van hardware en/of netwerken en het oplossen van storingen. Met betrekking tot devices voert de Medewerker ICT support activiteiten uit op het vlak van assemblage, reparatie, verlenen van service, geven van uitleg en (in sommige branches) verkoop van devices (zoals mobiele telefoons, tablets, laptops/notebooks, desktops, IoT devices, smart home devices, AV-apparatuur, VR/AR-devices en drones).
Niveau 2
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25607 01-01-2020 01-08-2024 01-08-2028  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
ICT support 3D Print support K1138 24-01-2020