Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Opzichter/uitvoerder groene ruimte
Omschrijving
De beginnend opzichter/uitvoerder groene ruimte is werkzaam bij een bedrijf of organisatie in de buitenruimte. Dat kan zijn bij terreinbeherende instanties, waterschappen, overheden, adviserende organisaties of bij een hovenier, een groenvoorziener, een cultuurtechnisch bedrijf, een aannemer of een recreatiebedrijf. De beginnend opzichter/uitvoerder groene ruimte verricht zijn werkzaamheden voornamelijk op locatie en deels op kantoor. Zijn werkzaamheden bestaan uit het organiseren van het werk. Hij dient overzicht te kunnen houden over de werkzaamheden en de planning. Communicatie is een belangrijk onderdeel van het werk. Het gaat dan om communiceren met mensen uit de omgeving, aannemers, (vrijwillige) medewerkers, stagiairs, etc. In het openbaar groen staan steeds meer medewerkers geregistreerd in het doelgroepenregister en steeds vaker werken vrijwilligers, bijvoorbeeld omwonenden, mee. Communicatie kan breed gezien worden, het gaat om aansturen/aanspreken van andere partijen en (vrijwillige) medewerkers en stagiairs, het adviseren aan klanten, etc. De beginnend opzichter/uitvoerder groene ruimte signaleert kansen voor de organisatie. Afhankelijk van de context en de branche waarin hij werkzaam is heeft de functie een andere benaming. Vaak verricht een beginnend opzichter/uitvoerder overwegend uitvoerende werkzaamheden om zo de ervaring op te doen die nodig is voor het werk van een opzichter/uitvoerder.
Niveau 4
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25617 01-08-2019  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Groene ruimte Agrarisch loonwerk K0255 23-08-2019
ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 4 K0263 23-08-2019
Beheer groen erfgoed K0887 23-08-2019
Belevingsgericht werken K0790 23-08-2019
Boomtechnisch onderzoek K0958 23-08-2019
Bronbemalen K1054 23-08-2019
Cultuurtechniek K0281 23-08-2019
Dak- en gevelbegroening geschikt voor niveau 4 K0310 23-08-2019
De Levende Tuin K0311 23-08-2019
Digitale vaardigheden gevorderd K0023 23-08-2019
Diversiteit K0024 29-01-2022
Droning - toepassingen K0797 09-03-2023 01-01-2024
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 23-08-2019
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 23-08-2019
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 23-08-2019
Duurzaamheid in het beroep D K0031 23-08-2019
Engels B1/B2 K0803 23-08-2019
Faunabeheer K0900 23-08-2019
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 23-08-2019
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 23-08-2019
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 23-08-2019
Fries in de beroepscontext A2 K0509 23-08-2019
Fries in de beroepscontext B1 K0510 23-08-2019
Het Levende Gebouw K1297 Concept
Inleiding geo-informatie K0356 23-08-2019
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4 K0226 23-08-2019
Instructeur conditie-/hersteltraining K0908 23-08-2019
Instructeur dans/bewegen op muziek K0909 23-08-2019
Instructeur fitness K0910 23-08-2019
Instructeur gymnastiek K0911 23-08-2019
Instructeur judo K0912 23-08-2019
Instructeur overige sporten K0913 23-08-2019
Instructeur skiën K0914 23-08-2019
Instructeur snowboarden K0915 23-08-2019
Instructeur windsurfen K0916 23-08-2019
Instructeur zeilen K0917 23-08-2019
Instructeur zwemonderwijs K1414 Concept
Instructeur zwemonderwijs K0918 23-08-2019 01-08-2024
Internationaal I: overbruggen (interculturele) diversiteit K0210 23-08-2019
Internationaal II: werken in het buitenland K0202 23-08-2019
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 13-05-2020
Jongerenwerk K0160 23-08-2019
Klimaat- en toekomstbestendige beplanting K1442 Concept
Lean en creatief K0512 23-08-2019
Natuur- en milieuhandhaving K1023 23-08-2019
Onderhoud van sportvelden en golfbanen K0871 23-08-2019
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) K0072 23-08-2019
Ondernemerschap mbo K0165 23-08-2019
Opzetten en starten stadslandbouwbedrijf/project K0475 23-08-2019
Organiseren evenement of educatie K0312 23-08-2019
Outdoor instructeur K0995 23-08-2019
Persoonlijk profileren K0877 23-08-2019
Praktijkonderzoek K0927 23-08-2019
Praktijkopleider K0087 23-08-2019 01-08-2021
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 23-08-2019
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 23-08-2019
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 23-08-2019
Specialisatie technische werken in het groen K0353 23-08-2019
Sportvisserij K0273 23-08-2019
Terreinbeheer door schaapherders K0931 23-08-2019
Toekomstbestendig waterbeheer K0932 23-08-2019
Topsportvaardigheden K0614 23-08-2019
T-rijbewijs K0758 23-08-2019
Vakkundig werken in groen en cultuurtechniek K1396 Concept
Vakkundig werken in het agrarisch loonwerk K1397 Concept
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) K0517 23-08-2019
Verzorgen grazers in natuurterreinen K1242 Concept
Voorbereiding havo aardrijkskunde K0841 23-08-2019
Voorbereiding havo biologie K0842 23-08-2019
Voorbereiding havo economie K0843 23-08-2019
Voorbereiding havo geschiedenis K0844 23-08-2019
Voorbereiding havo management en organisatie K0845 23-08-2019 01-01-2022
Voorbereiding havo natuurkunde K0846 23-08-2019
Voorbereiding havo scheikunde K0847 23-08-2019
Voorbereiding havo wiskunde A K0848 23-08-2019
Voorbereiding hbo K0125 23-08-2019
Voorbereiding HBO Wiskunde voor de techniek K0205 13-05-2020 01-01-2023
Werken in de aquacultuur K0269 23-08-2019
Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking K0948 23-08-2019
Werken op de internationale arbeidsmarkt K0313 23-08-2019