Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Opzichter/uitvoerder groene ruimte
Omschrijving
De beginnend opzichter/uitvoerder groene ruimte is werkzaam bij een bedrijf of organisatie in de buitenruimte. Dat kan zijn bij terreinbeherende instanties, waterschappen, overheden, adviserende organisaties of bij een hovenier, een groenvoorziener, een cultuurtechnisch bedrijf, een aannemer of een recreatiebedrijf. De beginnend opzichter/uitvoerder groene ruimte verricht zijn werkzaamheden voornamelijk op locatie en deels op kantoor. Zijn werkzaamheden bestaan uit het organiseren van het werk. Hij dient overzicht te kunnen houden over de werkzaamheden en de planning. Communicatie is een belangrijk onderdeel van het werk. Het gaat dan om communiceren met mensen uit de omgeving, aannemers, (vrijwillige) medewerkers, stagiairs, etc. In het openbaar groen staan steeds meer medewerkers geregistreerd in het doelgroepenregister en steeds vaker werken vrijwilligers, bijvoorbeeld omwonenden, mee. Communicatie kan breed gezien worden, het gaat om aansturen/aanspreken van andere partijen en (vrijwillige) medewerkers en stagiairs, het adviseren aan klanten, etc. De beginnend opzichter/uitvoerder groene ruimte signaleert kansen voor de organisatie. Afhankelijk van de context en de branche waarin hij werkzaam is heeft de functie een andere benaming. Vaak verricht een beginnend opzichter/uitvoerder overwegend uitvoerende werkzaamheden om zo de ervaring op te doen die nodig is voor het werk van een opzichter/uitvoerder.
Niveau 4
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25617 01-08-2019  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Groene ruimte