Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Vakbekwaam medewerker groen en cultuurtechniek
Omschrijving
De beginnend vakbekwaam medewerker groen en cultuurtechniek houdt zich bezig met werkzaamheden in groen, grond en infra in de openbare ruimte. De samenhang tussen groen, infra en techniek is van belang bij het uitvoeren van de werkzaamheden. Hij is naast het uitvoeren van de werkzaamheden verantwoordelijk voor het aansturen van enkele medewerkers en/of stagiairs. De beginnend vakbekwaam medewerker groen en cultuurtechniek voert verschillende werkzaamheden uit met diverse soorten machines en gereedschappen. Hij kan werkzaam zijn in verschillende contexten: groenvoorziening, land en water, cultuurtechniek of boomverzorging. Het kan gaan om grondverzet, bodembewerking, maaien van bermen en/of sportterreinen, water(partijen), sloten en oevers.
Niveau 3
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25619 01-08-2019 01-08-2024 01-08-2029  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Groene ruimte Agrarisch loonwerk K0255 23-08-2019
ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 3 K0262 23-08-2019
Belevingsgericht werken K0790 23-08-2019
Boomtechnisch onderzoek K0958 23-08-2019
Digitale vaardigheden basis K0022 23-08-2019
Digitale vaardigheden gevorderd K0023 23-08-2019
Diversiteit K0024 29-01-2022
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 23-08-2019
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 23-08-2019
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 23-08-2019
Duurzaamheid in het beroep C K0030 23-08-2019
Engels A1/A2 in het beroepsonderwijs K0984 23-08-2019
Engels A2/B1 K0802 23-08-2019
Engels B1/B2 K0803 23-08-2019
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 23-08-2019
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 23-08-2019
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 23-08-2019
Fries in de beroepscontext A2 K0509 23-08-2019
Fries in de beroepscontext B1 K0510 23-08-2019
Het Levende Gebouw K1297 Concept
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 3 K0225 23-08-2019
Internationaal I: bewustzijn (interculturele) diversiteit K0055 23-08-2019
Internationaal II: werken in het buitenland K0202 23-08-2019
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 13-05-2020
Klimaat- en toekomstbestendige beplanting K1442 Concept
Lean en creatief K0512 23-08-2019
Nederlands 3F K0071 23-08-2019
Onderhoud van sportvelden en golfbanen K0871 23-08-2019
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) K0072 23-08-2019
Ondernemerschap mbo K0165 23-08-2019
Oriëntatie op ondernemerschap K0080 23-08-2019
Persoonlijk profileren K0877 23-08-2019
Praktijkonderzoek K0927 23-08-2019
Rekenen 3F K0089 23-08-2019 01-08-2020
Rekenen 3F K1130 29-10-2019 01-08-2023
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 23-08-2019
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 23-08-2019
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 23-08-2019
Specialisatie technische werken in het groen K0353 23-08-2019
Topsportvaardigheden K0614 23-08-2019
T-rijbewijs K0758 23-08-2019
Vakkundig werken in het agrarisch loonwerk K1397 Concept
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) K0517 23-08-2019
Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking K0948 23-08-2019
Werken op de internationale arbeidsmarkt K0313 23-08-2019