Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Vakbekwaam hovenier
Omschrijving
De beginnend vakbekwaam hovenier is gericht op het aanleggen en onderhouden van groen. Het gaat om tuinen van particulieren, kasteeltuinen, instellingstuinen, en ook om openbaar groen, zoals parken en ander stadsgroen. Daarbij is aandacht voor de functie van groen in de leefomgeving belangrijk en enig gevoel voor esthetiek wenselijk. De beginnend vakbekwaam hovenier heeft oog voor detail wat tot uiting komt in het afwerkingsniveau, in de uitvoering van de werkzaamheden en ook in het klantencontact. Hij is communicatief en sociaal vaardig. Bij interactie met de klant is het belangrijk dat hij over gedegen vakkennis beschikt. De beginnend vakbekwaam hovenier denkt vooruit en blijft het grote geheel overzien. De beginnend vakbekwaam hovenier heeft aandacht voor duurzaamheid. Het gaat hier bijvoorbeeld om materiaalkeuze, verwerking van afval, gebruik van (niet chemische) bestrijdingsmiddelen, gebruik van machines en het bewust omgaan met (drink)water. Hij heeft in het bijzonder aandacht voor ecologisch groenbeheer. De beginnend vakbekwaam hovenier begeleidt medewerkers en stagiairs. In het openbaar groen staan steeds meer medewerkers geregistreerd in het doelgroepenregister en steeds vaker werken vrijwilligers, bijvoorbeeld omwonenden, mee. De beginnend vakbekwaam hovenier dient te beschikken over verantwoordelijkheidsgevoel ten aanzien van de eigen werkzaamheden en die van zijn team. Hij heeft een voorbeeldfunctie voor zijn team.
Niveau 3
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25618 01-08-2019  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Groene ruimte