Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Technicus service en onderhoud werktuigbouw
Omschrijving
Context: De technicus service en onderhoud werktuigbouw werkt veelal als specialist in zijn vakgebied bij bedrijven of bedrijfsonderdelen, die zich richten op verbouw, modificatie, reparatie of onderhoud van complexe technische installaties. Dit kan op basis van detachering, op projectbasis of op een continue basis. In het laatste geval is hij in dienst van een bedrijf en verbonden aan een of meer vaste installaties binnen zijn bedrijf. De marktsegmenten waar de bedrijven in opereren zijn divers en verschillen onderling sterk: van verbouw van schepen tot onderhoud van machineparken. Hij verdeelt zijn tijd tussen het werk op locatie (werkplaats, productiehal, machineruimte) en kantoor. De verhouding tussen de tijd doorgebracht op locatie en op kantoor verschilt per organisatie. De werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd tijdens de procesvoering van een procesinstallatie maar ook intensief tijdens een zogenoemde "turnaround" (fabrieksstop). Typerende beroepshouding: De technicus service en onderhoud werktuigbouw beschikt over verantwoordelijkheidsgevoel, is zelfverzekerd, betrouwbaar, neemt initiatieven en heeft autoriteit. Hij heeft een signalerende instelling en is alert op het proactief waarnemen van andere afwijkingen aan machines dan waarvoor hij strikt opdracht heeft en volgt bij het opmerken hiervan vastgestelde bedrijfsprocedures. De beroepsbeoefenaar heeft een oplossende instelling. Hij gebruikt zijn technische creativiteit bij het herstellen van afwijkingen voor zover deze binnen zijn toegestane handelen vallen. Hij streeft een goede kwaliteit na van zijn eigen technisch complexe operationele taken en het werk van anderen dat hij begeleidt. Hij handelt adequaat bij werkopdrachten die onvolledig zijn of uitgaan van onjuiste veronderstellingen en werkt uit zichzelf volgens de voorschriften op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Hij is servicegericht, werkt netjes en levert kwalitatief goed werk dat voldoet aan de eisen en wensen van de opdrachtgever/klant. Hij stelt zich flexibel op omdat hij te maken heeft met wisselende situaties en opdrachtgevers en onbekende apparatuur, installaties, systemen en werktijden. Hij schakelt makkelijk tussen alternatieven en denkt vanuit oplossingen. Hij streeft naar oplossingen die gedragen worden door alle betrokkenen. Hij heeft een dienstverlenende correcte en klantgerichte instelling. Hij kan goed contact onderhouden met opdrachtgevers/klanten (particulieren én bedrijven) en leveranciers. Hij is leergierig, houdt regelmatig vakliteratuur bij en deelt als vanzelfsprekend “nieuwe” ervaringen en opgedane kennis over (technologische) ontwikkelingen die nuttig of belangrijk zijn met collega’s. Resultaat: De onderhoudsbeurt aan het (complexe) werktuigbouwkundige deel van apparatuur, installatie en systeem is uitgevoerd. (Ingewikkelde) storingen zijn opgespoord en verholpen en eventuele reparaties en modificaties zijn uitgevoerd. Apparatuur, installatie en systeem zijn betrouwbaar werkend en veilig achtergelaten.
Niveau 4
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25310 01-08-2015  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Service- en onderhoudstechniek 3D-tekenen K0280 01-08-2022