Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Technicus service en onderhoud werktuigbouw
Omschrijving
Context: De technicus service en onderhoud werktuigbouw werkt veelal als specialist in zijn vakgebied bij bedrijven of bedrijfsonderdelen, die zich richten op verbouw, modificatie, reparatie of onderhoud van complexe technische installaties. Dit kan op basis van detachering, op projectbasis of op een continue basis. In het laatste geval is hij in dienst van een bedrijf en verbonden aan een of meer vaste installaties binnen zijn bedrijf. De marktsegmenten waar de bedrijven in opereren zijn divers en verschillen onderling sterk: van verbouw van schepen tot onderhoud van machineparken. Hij verdeelt zijn tijd tussen het werk op locatie (werkplaats, productiehal, machineruimte) en kantoor. De verhouding tussen de tijd doorgebracht op locatie en op kantoor verschilt per organisatie. De werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd tijdens de procesvoering van een procesinstallatie maar ook intensief tijdens een zogenoemde "turnaround" (fabrieksstop). Typerende beroepshouding: De technicus service en onderhoud werktuigbouw beschikt over verantwoordelijkheidsgevoel, is zelfverzekerd, betrouwbaar, neemt initiatieven en heeft autoriteit. Hij heeft een signalerende instelling en is alert op het proactief waarnemen van andere afwijkingen aan machines dan waarvoor hij strikt opdracht heeft en volgt bij het opmerken hiervan vastgestelde bedrijfsprocedures. De beroepsbeoefenaar heeft een oplossende instelling. Hij gebruikt zijn technische creativiteit bij het herstellen van afwijkingen voor zover deze binnen zijn toegestane handelen vallen. Hij streeft een goede kwaliteit na van zijn eigen technisch complexe operationele taken en het werk van anderen dat hij begeleidt. Hij handelt adequaat bij werkopdrachten die onvolledig zijn of uitgaan van onjuiste veronderstellingen en werkt uit zichzelf volgens de voorschriften op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Hij is servicegericht, werkt netjes en levert kwalitatief goed werk dat voldoet aan de eisen en wensen van de opdrachtgever/klant. Hij stelt zich flexibel op omdat hij te maken heeft met wisselende situaties en opdrachtgevers en onbekende apparatuur, installaties, systemen en werktijden. Hij schakelt makkelijk tussen alternatieven en denkt vanuit oplossingen. Hij streeft naar oplossingen die gedragen worden door alle betrokkenen. Hij heeft een dienstverlenende correcte en klantgerichte instelling. Hij kan goed contact onderhouden met opdrachtgevers/klanten (particulieren én bedrijven) en leveranciers. Hij is leergierig, houdt regelmatig vakliteratuur bij en deelt als vanzelfsprekend “nieuwe” ervaringen en opgedane kennis over (technologische) ontwikkelingen die nuttig of belangrijk zijn met collega’s. Resultaat: De onderhoudsbeurt aan het (complexe) werktuigbouwkundige deel van apparatuur, installatie en systeem is uitgevoerd. (Ingewikkelde) storingen zijn opgespoord en verholpen en eventuele reparaties en modificaties zijn uitgevoerd. Apparatuur, installatie en systeem zijn betrouwbaar werkend en veilig achtergelaten.
Niveau 4
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25310 01-08-2015  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Service- en onderhoudstechniek 3D-tekenen K0280 01-08-2022
ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 4 K0263 01-08-2022
Basisvaardigheden metaalbewerken K0368 01-08-2022
Belevingsgericht werken K0790 01-08-2022
Cleanroom K0981 01-08-2022
Composieten onderhoud & reparatie K0853 01-08-2022
Dieselmotoren K0796 01-08-2022
Digitale vaardigheden basis K0022 01-08-2022
Digitale vaardigheden gevorderd K0023 01-08-2022
Diversiteit K0024 01-08-2022
Drones - techniek K0860 01-08-2022
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 01-08-2022
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 01-08-2022
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 01-08-2022
Duurzaam vakmanschap Werktuigkundige installaties, geschikt voor niveau 4 K0897 01-08-2022
Duurzaamheid in het beroep D K0031 01-08-2022
Engels B1/B2 K0803 01-08-2022
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 01-08-2022
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 01-08-2022
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 01-08-2022
Fries in de beroepscontext A2 K0509 01-08-2022
Fries in de beroepscontext B1 K0510 01-08-2022
Human skills in de techniek geschikt voor niveau 4 K1095 01-08-2022
Industriële automatisering K0812 01-08-2022
Industriële robotica K0989 01-08-2022
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4 K0226 01-08-2022
Internationaal I: overbruggen (interculturele) diversiteit K0210 01-08-2022
Internationaal II: werken in het buitenland K0202 01-08-2022
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 01-08-2022
Isolatietechniek geschikt voor niveau 4 K1360 Concept
Lastechnieken gevorderd K0919 01-08-2022
Lean en creatief K0512 01-08-2022
Leidinggeven K0061 01-08-2022
Onderhoud aan windturbines K0350 01-08-2022 01-01-2023
Onderhoud aan windturbines K1312 Concept
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) K0072 01-08-2022
Ondernemerschap mbo K0165 01-08-2022
Oriëntatie op ondernemerschap K0080 01-08-2022
Persoonlijk profileren K0877 01-08-2022
Praktijkonderzoek K0927 01-08-2022
Procestechniek basis K0399 01-08-2022
Procesveiligheid K1107 01-08-2022
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 01-08-2022
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 01-08-2022
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 01-08-2022
Storingstechnicus elektro K0834 01-08-2022
Topsportvaardigheden K0614 01-08-2022
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) K0517 01-08-2022
Verdieping techniek en materialenkennis K0180 01-08-2022
Voorbereiding havo aardrijkskunde K0841 01-08-2022
Voorbereiding havo biologie K0842 01-08-2022
Voorbereiding havo economie K0843 01-08-2022
Voorbereiding havo geschiedenis K0844 01-08-2022
Voorbereiding havo natuurkunde K0846 01-08-2022
Voorbereiding havo scheikunde K0847 01-08-2022
Voorbereiding havo wiskunde A K0848 01-08-2022
Voorbereiding hbo K0125 01-08-2022
Voorbereiding HBO Wiskunde voor de techniek K0205 01-08-2022 01-01-2023
Waterstoftechnologie K1049 01-08-2022
Waterstoftechnologie in de gebouwde omgeving K1318 Concept
Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking K0948 01-08-2022