Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Eerste monteur service en onderhoud gasturbines
Omschrijving
Typering van het beroep: De eerste monteur service en onderhoud gasturbines werkt in zowel kleine als grote bedrijven die gasturbinemotoren onderhouden, reviseren en repareren voor de luchtvaart-, industriële en/of energiesector, scheepvaart en olie– en gasindustrie. Hij werkt bij defensie, gasturbine installatie- en onderhoudsbedrijven, gasturbinereparatiebedrijven of elektriciteitsproductiebedrijven. De bedrijven concentreren zich gewoonlijk op een van deze sectoren. Het werk kan zowel op locatie als binnen het eigen bedrijf worden uitgevoerd en heeft betrekking op alle componenten van de gasturbine. Afhankelijk van het soort bedrijf wordt aan enkele typen gasturbines gewerkt of aan diverse typen. Typerende beroepshouding: De eerste monteur service en onderhoud gasturbines is zich bewust van de gevaren die zich tijdens het werk kunnen voordoen en het belang van het volgen van protocollen om de kans daarop zo klein mogelijk te houden. Hij beschikt dan ook over een groot verantwoordelijkheidsgevoel en spant zich in om met grote accuratesse zijn werk geconcentreerd en kwaliteitsbewust te verrichten. Hij is zelfverzekerd en blijft bij het nemen van initiatieven strikt binnen de grenzen van de protocollen. Hij werkt uit zichzelf volgens de voorschriften op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Hij zet zijn analytische vermogens en technisch inzicht in en handelt adequaat bij opdrachten die onvolledig zijn of uitgaan van onjuiste vooronderstellingen. Hij laat nooit onveilige situaties achter. Hij heeft een dienstverlenende, correcte en klantgerichte instelling. Resultaat: De onderhoudsbeurt aan de gasturbines is veilig verlopen. (Ingewikkelde) storingen zijn opgespoord en verholpen en eventuele reparaties en modificaties zijn uitgevoerd. De gasturbines zijn betrouwbaar werkend en veilig achtergelaten.
Niveau 3
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25305 01-08-2015  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Service- en onderhoudstechniek