Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Eerste monteur service en onderhoud werktuigbouw
Omschrijving
Context: De eerste monteur service en onderhoud werktuigbouw werkt bij industriële en toeleverende bedrijven van (half)producten en (half)fabricaten, zoals de metaalproductenindustrie, machine- en apparatenbouw, transportmiddelenindustrie, voedings- en genotsmiddelenindustrie, (petro)chemie en hout- en papierindustrie. Het kan om zowel kleine als grotere bedrijven gaan. Binnen deze bedrijven werkt hij in een technische dienst of op de afdeling storing en onderhoud. Hij kan ook in een dienstverlenend bedrijf werken dat voor service en onderhoud wordt ingehuurd. In dat geval werkt hij op locatie en heeft hij te maken met een diversiteit aan opdrachtgevers/klanten en een wisselende werkomgeving. Typerende beroepshouding: Hij heeft verantwoordelijkheidsgevoel, is zelfverzekerd en neemt initiatieven. Hij werkt uit zichzelf volgens de voorschriften op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Hij wil kwalitatief goed werk afleveren. Hij beschikt over analytische vermogens en technisch inzicht en handelt adequaat bij opdrachten die onvolledig zijn of uitgaan van onjuiste vooronderstellingen. Hij laat nooit onveilige situaties achter. Hij heeft een dienstverlenende, correcte en klantgerichte instelling. Resultaat: De onderhoudsbeurt aan het werktuigbouwkundig deel van installaties en eventueel eenvoudig werk aan het elektrotechnisch deel is uitgevoerd met zo min mogelijk verstoring van het bedrijfsproces. (Enkelvoudige, op één plaats voorkomende) storingen zijn opgespoord en verholpen en eventuele reparaties en modificaties zijn uitgevoerd. De installatie is werkend en veilig achtergelaten.
Niveau 3
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25306 01-08-2015  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Service- en onderhoudstechniek 3D-tekenen K0280 01-08-2022
ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 3 K0262 01-08-2022
Basis composieten K0786 01-08-2022
Basis niet-destructief onderzoek K0787 01-08-2022
Basisvaardigheden metaalbewerken K0368 01-08-2022
Belevingsgericht werken K0790 01-08-2022
Brede verbetermethoden en -technieken K0858 01-08-2022
Cleanroom K0981 01-08-2022
Dieselmotoren K0796 01-08-2022
Digitaal produceren 3D object K0355 01-08-2022
Digitale technieken en productievoorbereiding I K0303 01-08-2022
Digitale vaardigheden basis K0022 01-08-2022
Digitale vaardigheden gevorderd K0023 01-08-2022
Diversiteit K0024 01-08-2022
Drones - techniek K0860 01-08-2022
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 01-08-2022
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 01-08-2022
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 01-08-2022
Duurzaam vakmanschap Werktuigkundige installaties geschikt voor niveau 2 en 3 K0799 01-08-2022
Duurzaamheid in het beroep C K0030 01-08-2022
Elektrisch schakelen K0801 01-08-2022
Engels A1/A2 in het beroepsonderwijs K0984 01-08-2022
Engels A2/B1 K0802 01-08-2022
Engels B1/B2 K0803 01-08-2022
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 01-08-2022
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 01-08-2022
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 01-08-2022
Fries in de beroepscontext A2 K0509 01-08-2022
Fries in de beroepscontext B1 K0510 01-08-2022
Fysica geschikt voor niveau 3 K0679 01-08-2022
Human skills in de techniek geschikt voor niveau 2 en 3 K1094 01-08-2022
Hydrauliek K0809 01-08-2022
Industriële automatisering K0812 01-08-2022
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 3 K0225 01-08-2022
Installatie, service en onderhoud aan melkwinningsinstallaties K0991 01-08-2022
Internationaal I: bewustzijn (interculturele) diversiteit K0055 01-08-2022
Internationaal II: werken in het buitenland K0202 01-08-2022
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 01-08-2022
Klimaatbeheersing en koudetechniek K0868 01-08-2022
Lastechnieken gevorderd K0919 01-08-2022
Lean en creatief K0512 01-08-2022
Leidinggeven K0061 01-08-2022
Nederlands 3F K0071 01-08-2022
Onderhoud aan windturbines K0350 01-08-2022 01-01-2023
Onderhoud aan windturbines K1312 Concept
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) K0072 01-08-2022
Ondernemerschap mbo K0165 01-08-2022
Oriëntatie op ondernemerschap K0080 01-08-2022
Persoonlijk profileren K0877 01-08-2022
Praktijkonderzoek K0927 01-08-2022
Rekenen 3F K1130 01-08-2022 01-08-2023
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 01-08-2022
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 01-08-2022
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 01-08-2022
Steigers (de)monteren & installaties isoleren K1409 Concept
Topsportvaardigheden K0614 01-08-2022
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) K0517 01-08-2022
Verdieping niet-destructief onderzoek K0838 01-08-2022
Verdieping techniek en materialenkennis K0180 01-08-2022
Waterstoftechnologie in de gebouwde omgeving K1318 Concept
Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking K0948 01-08-2022
Werken met een industriële robot K1050 01-08-2022