Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Eerste monteur service en onderhoud werktuigkundige installaties
Omschrijving
Context: De eerste monteur service en onderhoud werktuigkundige installaties werkt bij een dienstverlenende organisatie gericht op service (reparaties) en onderhoud aan installaties voor warm tapwater en klimaatbeheersing (zoals waterpompen, mechanische ventilatiesystemen, warmwatertoestellen, gastoestellen, koelmachines, cv-ketels, zonneboilers). Het betreft zowel kleine als grote bedrijven die regionaal en/of landelijk actief zijn. Hij werkt op locatie onder gevarieerde omstandigheden en in ruimtes van uiteenlopende aard en omvang. Hij werkt niet aan installaties die vallen onder de inspectieplicht volgens het Activiteitenbesluit en het Besluit Emissie-eisen Middelgrote Stookinstallaties (BEMS). Typerende beroepshouding: Hij heeft verantwoordelijkheidsgevoel, is zelfverzekerd en neemt initiatieven. Hij heeft vakbekwaamheid hoog in het vaandel om kwalitatief goed werk te leveren. Hij beschikt over analytische vermogens en technisch inzicht en handelt adequaat bij opdrachten die onvolledig zijn of uitgaan van onjuiste vooronderstellingen. Hij laat nooit onveilige situaties achter. Hij heeft een dienstverlenende, correcte en klantgerichte instelling. Resultaat: De onderhoudsbeurt aan werktuigkundige installaties is uitgevoerd. (Ingewikkelde) storingen zijn verholpen en eventuele reparaties en modificaties zijn uitgevoerd. De werktuigkundige installatie is werkend en veilig achtergelaten.
Niveau 3
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25821 01-08-2022  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Service- en onderhoudstechniek 2D-tekenen K0279 01-08-2022
ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 3 K0262 01-08-2022
Basisvaardigheden elektrotechnische installaties geschikt voor niveau 2 en 3 K0665 01-08-2022
Basisvaardigheden grootkeukeninstallaties geschikt voor niveau 2 en 3 K0952 01-08-2022
Basisvaardigheden ICT voor installatietechniek geschikt voor niveau 3 K1381 Concept
Basisvaardigheden metaalbewerken K0368 01-08-2022
Belevingsgericht werken K0790 01-08-2022
Brede verbetermethoden en -technieken K0858 01-08-2022
Capaciteitsinvloeden bij warmtepompen K1142 01-08-2022
Centrifugaalpompen, storingsdiagnose en onderhoud K0980 01-08-2022
Digitale vaardigheden basis K0022 01-08-2022
Digitale vaardigheden gevorderd K0023 01-08-2022
Diversiteit K0024 01-08-2022
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 01-08-2022
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 01-08-2022
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 01-08-2022
Duurzaam vakmanschap Werktuigkundige installaties geschikt voor niveau 2 en 3 K0799 01-08-2022
Duurzaamheid in het beroep C K0030 01-08-2022
Engels A1/A2 in het beroepsonderwijs K0984 01-08-2022
Engels A2/B1 K0802 01-08-2022
Engels B1/B2 K0803 01-08-2022
Experimenteren met materialen en technieken K0435 01-08-2022
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 01-08-2022
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 01-08-2022
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 01-08-2022
Fries in de beroepscontext A2 K0509 01-08-2022
Fries in de beroepscontext B1 K0510 01-08-2022
Fysica geschikt voor niveau 3 K0679 01-08-2022
Human skills in de techniek geschikt voor niveau 2 en 3 K1094 01-08-2022
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 3 K0225 01-08-2022
Internationaal I: bewustzijn (interculturele) diversiteit K0055 01-08-2022
Internationaal II: werken in het buitenland K0202 01-08-2022
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 01-08-2022
Klimaatbeheersing en koudetechniek K0868 01-08-2022
Lean en creatief K0512 01-08-2022
Leidinggeven K0061 01-08-2022
Nederlands 3F K0071 01-08-2022
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) K0072 01-08-2022
Ondernemerschap mbo K0165 01-08-2022
Oriëntatie op ondernemerschap K0080 01-08-2022
Persoonlijk profileren K0877 01-08-2022
Praktijkonderzoek K0927 01-08-2022
Rekenen 3F K1130 01-08-2022 01-08-2023
Samenwerken in de bouw K0878 01-08-2022
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 01-08-2022
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 01-08-2022
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 01-08-2022
Topsportvaardigheden K0614 01-08-2022
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) K0517 01-08-2022
Verdieping techniek en materialenkennis K0180 01-08-2022
Waterstoftechnologie in de gebouwde omgeving K1318 Concept
Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking K0948 01-08-2022