Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Monteur service en onderhoud installaties en systemen
Omschrijving
Context: De monteur is werkzaam óf bij een dienstverlenende organisatie gericht op service (reparaties) en onderhoud aan werktuigkundige installaties t.b.v. warm tapwater en klimaatbeheersing (zoals waterpompen, mechanische ventilatiesystemen, warmwatertoestellen, gastoestellen, koelmachines, cv-ketels, zonneboilers) óf bij een organisatie die service en onderhoud uitvoert in een industriële omgeving aan werktuigbouwkundige apparatuur. In dat geval kan het gaan om een bedrijf dat extern wordt ingehuurd óf om een interne afdeling. Het betreft zowel kleine als grote bedrijven die regionaal en/of landelijk actief zijn. Bij particulieren thuis werkt hij alleen, in de utiliteit meestal samen met collega’s, in een industriële omgeving altijd in een team. Hij werkt onder gevarieerde omstandigheden en in ruimtes van uiteenlopende aard en omvang. Hij werkt niet aan installaties die vallen onder de inspectieplicht volgens het Activiteitenbesluit en het Besluit Emissie-eisen Middelgrote Stookinstallaties (BEMS). Typerende beroepshouding: Voor hem zijn de volgende houdingsaspecten belangrijk: - Zelfstandigheid voor het werk bij particulieren en in de utiliteit. De mogelijkheid om te overleggen met een collega is heel vaak beperkt. In een industriële omgeving gaat het daarentegen om accepteren van leiding en het strikt volgen van instructies. - Heeft vakbekwaamheid hoog in het vaandel om kwalitatief goed werk te leveren. - Klantvriendelijk en representatief. De beroepsbeoefenaar vormt door zijn gedrag, uiterlijk en de uitvoering van het werk het visitekaartje van het bedrijf. Resultaat: Eenvoudige werktuigkundige installaties hebben de gebruikelijke onderhoudsbeurt gehad en zijn werkend en veilig achtergelaten. In industriële bedrijven is een bijdrage geleverd aan onderhoud van het werktuigbouwkundige deel van apparatuur, installaties en systemen door een team van monteurs van verschillende niveaus.
Niveau 2
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25308 01-08-2015  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Service- en onderhoudstechniek 3D-tekenen K0280 01-08-2022
ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 2 K0003 01-08-2022
Basis exact, geschikt voor niveau 2 en 3 K0950 01-08-2022
Basisvaardigheden elektrotechnische installaties geschikt voor niveau 2 en 3 K0665 01-08-2022
Basisvaardigheden grootkeukeninstallaties geschikt voor niveau 2 en 3 K0952 01-08-2022
Basisvaardigheden metaalbewerken K0368 01-08-2022
Basisvaardigheden service & onderhoud grootkeukeninstallaties geschikt voor niveau 2 en 3 K0954 01-08-2022
Besturingstechniek voor niveau 2 K1090 01-08-2022
Digitale vaardigheden basis K0022 01-08-2022
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 01-08-2022
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 01-08-2022
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 01-08-2022
Duurzaam vakmanschap Werktuigkundige installaties geschikt voor niveau 2 en 3 K0799 01-08-2022
Duurzaamheid in het beroep B K0029 01-08-2022
Elektrisch wikkelen K0033 01-08-2022
Engels A1/A2 in het beroepsonderwijs K0984 01-08-2022
Engels A2/B1 K0802 01-08-2022
Engels B1/B2 K0803 01-08-2022
Experimenteren met materialen en technieken K0435 01-08-2022
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 01-08-2022
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 01-08-2022
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 01-08-2022
Fries in de beroepscontext A2 K0509 01-08-2022
Fries in de beroepscontext B1 K0510 01-08-2022
Fysica geschikt voor niveau 2 K0678 01-08-2022
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 2 K0224 01-08-2022
Installeren van ventilatiesystemen voor woningen K1438 Concept
Internationaal I: bewustzijn (interculturele) diversiteit K0055 01-08-2022
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 01-08-2022
Lastechnieken gevorderd K0919 01-08-2022
Lean en creatief K0512 01-08-2022
Nederlands 3F K0071 01-08-2022
Onderhouden van ventilatiesystemen voor woningen K1444 Concept
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2) K0211 01-08-2022
Oriëntatie op ondernemerschap K0080 01-08-2022
Persoonlijk profileren K0877 01-08-2022
Rekenen 3F K1130 01-08-2022 01-08-2023
Rekenen in de beroepspraktijk K0285 01-08-2022 01-08-2024
Samenwerken in de bouw K0878 01-08-2022
Service en onderhoud werktuigbouw, geschikt voor niveau 2 K0830 01-08-2022
Service en onderhoud werktuigkundige installaties, geschikt voor niveau 2 K0831 01-08-2022
Solliciteren K0097 01-08-2022
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 01-08-2022
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 01-08-2022
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 01-08-2022
Steigers (de)monteren & installaties isoleren K1409 Concept
Toewerken naar Nederlands 2F K1133 01-08-2022 01-01-2023
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 2) K0516 01-08-2022
Verdieping techniek en materialenkennis K0180 01-08-2022
Verrijking leervaardigheden K0440 01-08-2022
Waterzijdig inregelen van verwarmingsinstallaties K1320 Concept
Werken met een industriële robot K1050 01-08-2022