Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Verzorgende-IG
Omschrijving
De beginnend beroepsbeoefenaar werkt in zorg en welzijn met een verscheidenheid aan zorgvragers en situaties. Zij stelt de zorgvrager en diens vraag centraal en is in staat vanuit de regie van de zorgvrager te handelen. Zij zoekt de balans tussen de regie bij de zorgvrager en het verlenen van verantwoorde zorg en ondersteuning op basis van methodisch werken. Zij is empathisch, kan zich inleven in de zorgvrager en heeft een open houding. Bij het bieden van de juiste zorg en ondersteuning en het afstemmen op de zorgvrager heeft zij te maken met ethische dilemma’s. De beginnend beroepsbeoefenaar is flexibel en in staat in te spelen op veranderende situaties en zorgvragen. Zij kan omgaan met en bemiddelen in tegengestelde belangen en met het sociale netwerk van de zorgvrager. In haar beroepsuitoefening kan zij omgaan met een diversiteit aan gedrag. Zij staat open voor nieuwe ontwikkelingen rondom zorg, welzijn en de daarbij behorende technische en ICT-ontwikkelingen. Zij durft technologie in te zetten die de zorgvrager ondersteunt. De beginnend beroepsbeoefenaar heeft de behoefte zich te blijven ontwikkelen. Ze werkt efficiënt, methodisch, veilig, kostenbewust, milieubewust, hygiënisch en ergonomisch verantwoord. Ze heeft een professionele beroepshouding die is gebaseerd op de beroepscode en is afgestemd op de visie en richtlijnen van de instelling waar zij werkt. Zij respecteert en bewaakt de privacy van de zorgvrager en het sociale netwerk en gaat hier op een verantwoorde wijze mee om.
Niveau 3
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25656 01-08-2020  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Verzorgende-IG ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 3 K0262 24-01-2020
Assisteren bij professional organizing K1139 24-01-2020
Basis inzetbaarheid als militair K1153 13-05-2020
Basis militaire fysieke en mentale fitheid K1154 13-05-2020
Belevingsgericht werken K0790 24-01-2020
Complementaire zorg K0507 24-01-2020
De mediawijze zorg- en welzijnsprofessional K1092 24-01-2020
Digitale vaardigheden basis K0022 24-01-2020
Digitale vaardigheden gevorderd K0023 24-01-2020
Diversiteit K0024 29-01-2022
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 24-01-2020
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 24-01-2020
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 24-01-2020
Duurzaamheid in het beroep C K0030 24-01-2020
Engels A1/A2 in het beroepsonderwijs K0984 24-01-2020
Engels A2/B1 K0802 24-01-2020
Engels B1/B2 K0803 24-01-2020
Ernstig meervoudige beperkingen K0233 24-01-2020
Excellent vakmanschap K1273 Concept
Expressief talent K0152 24-01-2020
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 24-01-2020
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 24-01-2020
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 24-01-2020
Fries in de beroepscontext A2 K0509 24-01-2020
Fries in de beroepscontext B1 K0510 24-01-2020
Geriatrische revalidatiezorg K0902 24-01-2020
Gerontopsychiatrie K0988 24-01-2020
Gezonde leefstijl K0219 24-01-2020
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 3 K0225 24-01-2020
Internationaal I: bewustzijn (interculturele) diversiteit K0055 24-01-2020
Internationaal II: werken in het buitenland K0202 24-01-2020
Introductie instructie geven bij Defensie K1157 13-05-2020
Introductie leidinggeven bij Defensie K1158 13-05-2020
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 13-05-2020
Kortdurende herstelzorg eerstelijnsverblijf K1310 Concept
Lean en creatief K0512 24-01-2020
Medisch handelen tijdens crisissituaties K1192 Concept
Mensen met een verstandelijke en visuele beperking K1062 24-01-2020
Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag K0066 24-01-2020
Mensen met niet-aangeboren hersenletsel K0067 24-01-2020
Nederlands 3F K0071 24-01-2020
Omgaan met onbegrepen gedrag bij mensen met dementie K1145 24-01-2020
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) K0072 24-01-2020
Ondernemerschap mbo K0165 01-08-2022
Ondersteunen Eigen Regievoering (OER) in de chronische zorg K1363 Concept
Ondersteuning bij de mondzorg K1160 13-05-2020
Organiseren en begeleiden van (groeps)activiteiten K1289 Concept
Oriëntatie op ondernemerschap K0080 24-01-2020
Ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking K0082 24-01-2020
Peercoaching in de praktijk K0996 24-01-2020
Personen met verward gedrag K1146 Concept
Persoonlijk profileren K0877 24-01-2020
Positieve Gezondheid in de praktijk K1189 Concept
Praktijkonderzoek K0927 24-01-2020
Rekenen 3F K1130 24-01-2020 01-08-2023
Samenwerken met informele zorgverleners K0998 24-01-2020
Schoonheidsverzorging in zorg & welzijn K1210 Concept
Seksualiteit en intimiteit in de langdurige zorg K1419 Concept
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 24-01-2020
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 24-01-2020
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 24-01-2020
Taalbuddy K1149 24-01-2020
Topsportvaardigheden K0614 24-01-2020
Veiligheid en vakmanschap niveau 2 K0110 24-01-2020 01-08-2020
Veiligheid en vakmanschap niveau 3 K0111 24-01-2020 01-08-2020
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) K0517 24-01-2020
Verdieping kraamzorg K1200 Concept
Verdieping kraamzorg K1432 Concept
Verdieping palliatieve zorg K1006 24-01-2020
Verdieping thuiszorg K1433 Concept
Verslavingszorg K1007 Concept
Voeding & hospitality in zorg en welzijn K1137 24-01-2020
Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking K0948 24-01-2020
Werkgeluk: succesvol samenwerken K1350 Concept
Wijkgericht werken K0186 24-01-2020
Zorg en technologie K0137 24-01-2020