Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Verzorgende-IG
Omschrijving
De beginnend beroepsbeoefenaar werkt in zorg en welzijn met een verscheidenheid aan zorgvragers en situaties. Zij stelt de zorgvrager en diens vraag centraal en is in staat vanuit de regie van de zorgvrager te handelen. Zij zoekt de balans tussen de regie bij de zorgvrager en het verlenen van verantwoorde zorg en ondersteuning op basis van methodisch werken. Zij is empathisch, kan zich inleven in de zorgvrager en heeft een open houding. Bij het bieden van de juiste zorg en ondersteuning en het afstemmen op de zorgvrager heeft zij te maken met ethische dilemma’s. De beginnend beroepsbeoefenaar is flexibel en in staat in te spelen op veranderende situaties en zorgvragen. Zij kan omgaan met en bemiddelen in tegengestelde belangen en met het sociale netwerk van de zorgvrager. In haar beroepsuitoefening kan zij omgaan met een diversiteit aan gedrag. Zij staat open voor nieuwe ontwikkelingen rondom zorg, welzijn en de daarbij behorende technische en ICT-ontwikkelingen. Zij durft technologie in te zetten die de zorgvrager ondersteunt. De beginnend beroepsbeoefenaar heeft de behoefte zich te blijven ontwikkelen. Ze werkt efficiënt, methodisch, veilig, kostenbewust, milieubewust, hygiënisch en ergonomisch verantwoord. Ze heeft een professionele beroepshouding die is gebaseerd op de beroepscode en is afgestemd op de visie en richtlijnen van de instelling waar zij werkt. Zij respecteert en bewaakt de privacy van de zorgvrager en het sociale netwerk en gaat hier op een verantwoorde wijze mee om.
Niveau 3
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25656 01-08-2020  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Verzorgende-IG