Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Dossier
Naam Mbo-Verpleegkundige
Omschrijving
De beginnend beroepsbeoefenaar stelt de zorgvrager en diens vraag centraal en is in staat vanuit de regie van de zorgvrager professioneel te handelen. Zij zoekt een balans tussen de regie bij de zorgvrager en het verlenen van verantwoorde zorg en ondersteuning. Zij kan zich inleven in de zorgvrager. Bij het bieden van de juist zorg en ondersteuning en het afstemmen op de zorgvrager heeft zij te maken met ethische dilemma‚Äôs. De beginnende beroepsbeoefenaar is flexibel en in staat snel in te spelen op veranderende situaties en zorgvragen. Zij kan omgaan met en bemiddelen in tegengestelde belangen en met het sociale netwerk van de zorgvrager. Zij is nieuwsgierig en onderzoekend en staat open voor nieuwe ontwikkelingen rondom zorg, welzijn en de daarbij behorende technische en ICT-ontwikkelingen. De beginnend beroepsbeoefenaar moet zich blijven ontwikkelen. Ze werkt efficiënt, methodisch, veilig, kostenbewust, milieubewust, hygiënisch en ergonomisch verantwoord. Ze heeft een professionele beroepshouding die is gebaseerd op de beroepscode en is afgestemd op de visie en richtlijnen van de instelling waar zij werkt. Zij respecteert en bewaakt de privacy van de zorgvrager en het sociale netwerk en gaat hier op een verantwoorde wijze mee om.
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Expiratiedatum  
23267 01-08-2020  
Eisen mbo-certificaten Individuele verpleegkundige zorg
Kwaliteitszorg en professionalisering in de verpleegkundige zorg
Verpleegkundige ondersteuning en begeleiding
Plannen van verpleegkundige zorg
Verpleegtechnisch handelen, niveau 4
Coördinatie en organisatie van de verpleegkundige zorg
Overige documenten Verantwoordingsinformatie.pdf
Kwalificatie Niveau Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
Mbo-Verpleegkundige 4 25655 01-08-2020
Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot    
ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 4 K0263 24-01-2020  
Assisteren bij professional organizing K1139 24-01-2020  
Basis inzetbaarheid als militair K1153 13-05-2020  
Basis militaire fysieke en mentale fitheid K1154 13-05-2020  
Belevingsgericht werken K0790 24-01-2020  
Complementaire zorg K0507 24-01-2020  
De mediawijze zorg- en welzijnsprofessional K1092 24-01-2020  
Digitale vaardigheden basis K0022 24-01-2020  
Digitale vaardigheden gevorderd K0023 24-01-2020  
Diversiteit K0024 24-01-2020  
Doorstroom naar HBO Gezondheidszorg K0148 24-01-2020  
Doorstroom naar HBO mens en maatschappij K0231 24-01-2020  
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 24-01-2020  
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 24-01-2020  
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 24-01-2020  
Duurzaamheid in het beroep D K0031 24-01-2020  
Eerstelijns- en ketenzorg K0287 24-01-2020  
Engels B1/B2 K0803 24-01-2020  
Ernstig meervoudige beperkingen K0233 24-01-2020  
Ervaringsdeskundigheid K0432 24-01-2020  
Expressief talent K0152 24-01-2020  
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 24-01-2020  
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 24-01-2020  
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 24-01-2020  
Fries in de beroepscontext A2 K0509 24-01-2020  
Fries in de beroepscontext B1 K0510 24-01-2020  
Geriatrische revalidatiezorg K0902 24-01-2020  
Gerontopsychiatrie K0988 30-03-2023  
Gezonde leefstijl K0219 24-01-2020  
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4 K0226 24-01-2020  
Internationaal I: overbruggen (interculturele) diversiteit K0210 24-01-2020  
Internationaal II: werken in het buitenland K0202 24-01-2020  
Interprofessioneel samenwerken voor cliënten met een verstandelijke beperking K1277 Concept  
Introductie instructie geven bij Defensie K1157 13-05-2020  
Introductie leidinggeven bij Defensie K1158 13-05-2020  
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 13-05-2020  
Kortdurende herstelzorg eerstelijnsverblijf K1310 Concept  
Lean en creatief K0512 24-01-2020  
Medisch handelen tijdens crisissituaties K1192 Concept  
Mensen met een verstandelijke en visuele beperking K1062 24-01-2020  
Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag K0066 24-01-2020  
Mensen met niet-aangeboren hersenletsel K0067 24-01-2020  
Omgaan met onbegrepen gedrag bij mensen met dementie K1145 24-01-2020  
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) K0072 24-01-2020  
Ondernemerschap mbo K0165 01-08-2022  
Ondersteunen Eigen Regievoering (OER) in de chronische zorg K1363 Concept  
Ondersteuning bij de mondzorg K1160 13-05-2020  
Oriëntatie op ondernemerschap K0080 24-01-2020  
Ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking K0082 24-01-2020  
Peercoaching in de praktijk K0996 24-01-2020  
Persoonlijk profileren K0877 24-01-2020  
Positieve Gezondheid in de praktijk K1189 Concept  
Praktijkonderzoek K0927 24-01-2020  
Praktijkonderzoek Basis K1418 Concept  
Praktijkopleider K0087 24-01-2020 01-08-2021  
Psychiatrie in de VVT K1376 Concept  
Samenwerken met informele zorgverleners K0998 24-01-2020  
Schoonheidsverzorging in zorg & welzijn K1210 Concept  
Seksualiteit en intimiteit in de langdurige zorg K1419 Concept  
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 24-01-2020  
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 24-01-2020  
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 24-01-2020  
Taalbuddy K1149 24-01-2020  
Topsportvaardigheden K0614 13-05-2020  
Veiligheid en vakmanschap niveau 3 K0111 24-01-2020 01-08-2020  
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) K0517 24-01-2020  
Verdieping palliatieve zorg K1006 24-01-2020  
Verdieping thuiszorg K1433 Concept  
Verpleegkundige zorg voor kwetsbare ouderen in een kortdurende (acute) opnamesituatie K0616 24-01-2020  
Verslavingszorg K1007 24-01-2020  
Voetreflexbehandeling K1072 24-01-2020  
Voorbereiding havo aardrijkskunde K0841 24-01-2020  
Voorbereiding havo biologie K0842 24-01-2020  
Voorbereiding havo economie K0843 24-01-2020  
Voorbereiding havo geschiedenis K0844 24-01-2020  
Voorbereiding havo management en organisatie K0845 24-01-2020 01-01-2022  
Voorbereiding havo natuurkunde K0846 24-01-2020  
Voorbereiding havo scheikunde K0847 24-01-2020  
Voorbereiding havo wiskunde A K0848 24-01-2020  
Voorbereiding hbo K0125 24-01-2020  
Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking K0948 24-01-2020  
Wijkgericht werken K0186 24-01-2020  
Zorg in instabiele en acute zorgsituaties K0618 24-01-2020  
Zorginnovaties en technologie K0138 24-01-2020