Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Certificaat
Naam Ondersteuning thuis
Omschrijving
In een groot aantal gebieden in ons land is sprake van krimp en/of vergrijzing. De vergrijzing leidt tot een groeiende vraag naar verschillende vormen van zorg, tegelijkertijd neemt de beroepsbevolking af en daarmee het beschikbaar zorgpersoneel. In dit scholingstraject worden huishoudelijke medewerkers opgeleid tot de nieuwe medewerker Ondersteuning thuis. Deze is niet alleen inzetbaar voor hulp bij de huishouding, maar kan ook laagcomplexe werkzaamheden uitvoeren in de persoonlijke verzorging. Op deze manier wordt er zo efficiënt en effectief mogelijk samen gewerkt door meerdere professionals die werkzaam zijn in de thuissituatie. De huishoudelijk medewerker wordt breder inzetbaar en kan beter samen werken met het netwerk en de wijkverpleging, bij de inwoners thuis. Voor de inwoner betekent dit minder 'gedoe' en minder professionals (tegelijkertijd) over de vloer en aan het lijf. Hulpbehoevende inwoners kunnen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. In het traject is naast resultaatgericht werken en samenwerken veel aandacht voor ‘signaleren’. De medewerker Ondersteuning thuis dient heel goed te weten welke taken zij kan en mag uitvoeren, en kán deze ook uitvoeren. Hij dient goed te weten wanneer het haar verantwoordelijkheid te boven gaat en/of moet worden doorverwezen.
Geldigheidsinformatie Geldig vanaf Geldig tot
01-04-2019 01-08-2024
Dossier Kwalificatie
Dienstverlening Helpende Zorg en Welzijn