Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Verspaner
Omschrijving
De verspaner maakt enkelvoudig, complex en samengestelde onderdelen van gereedschappen en machines die uiterst nauwkeurig en precies moeten functioneren zowel als halffabricaat als eindproduct. Hij voert oppervlaktemetingen uit en controleert of vorm en plaatstoleranties van het eindproduct volgens tekening en specificaties zijn gerealiseerd. Bij het niet realiseren van de specificaties zijn de afbreukrisico's groot en de kosten voor het bedrijf hoog. De verspaner heeft te maken met (steeds) scherper wordende levertijden. Leverbetrouwbaarheid kan een afbreukrisico vormen bij order herhalingen. De werkzaamheden van de verspaner zijn continu aan snelle verbeteringen onderhavig.
Niveau 2
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25623 01-08-2020 01-08-2023 01-08-2027  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Precisietechniek 3D-tekenen K0280 24-01-2020
ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 2 K0003 24-01-2020
Basis composieten K0786 24-01-2020
Basis exact, geschikt voor niveau 2 en 3 K0950 24-01-2020
Cleanroom K0981 24-01-2020
Digitale vaardigheden basis K0022 24-01-2020
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 24-01-2020
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 24-01-2020
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 24-01-2020
Duurzaamheid in het beroep B K0029 24-01-2020
Duurzaamheid in het beroep C K0030 24-01-2020
Engels A1/A2 in het beroepsonderwijs K0984 24-01-2020
Engels A2/B1 K0802 24-01-2020
Engels B1/B2 K0803 24-01-2020
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 24-01-2020
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 24-01-2020
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 24-01-2020
Fries in de beroepscontext A2 K0509 24-01-2020
Fries in de beroepscontext B1 K0510 24-01-2020
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 2 K0224 24-01-2020
Internationaal I: bewustzijn (interculturele) diversiteit K0055 24-01-2020
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 13-05-2020
Lean en creatief K0512 24-01-2020
Meten en beproeven in middenspanningsdistributienetten K0686 24-01-2020 01-08-2020
Nederlands 3F K0071 24-01-2020
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2) K0211 17-07-2020
Oriëntatie op ondernemerschap K0080 24-01-2020
Persoonlijk profileren K0877 24-01-2020
Rekenen 3F K1130 24-01-2020 01-08-2023
Rekenen in de beroepspraktijk K0285 22-05-2021 01-08-2024
Solliciteren K0097 22-05-2021
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 24-01-2020
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 24-01-2020
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 24-01-2020
Toewerken naar Nederlands 2F K1133 22-05-2021 01-01-2023
Verdieping bedrijfsspecifieke productieprocessen voor niveau 2 en 3 K1112 24-01-2020
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 2) K0516 24-01-2020
Verdieping techniek en materialenkennis K0180 24-01-2020
Verrijking leervaardigheden K0440 22-05-2021
Werken met een industriële robot K1050 24-01-2020