Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Instrumentmaker
Omschrijving
De instrumentmaker wordt aangetroffen in de bedrijfstak die zich bezighoudt met het vervaardigen van medische apparaten en instrumenten, orthopedische artikelen en precisie-instrumenten voor de petrochemie, levensmiddelen, luchtvaart, ruimtevaart en MKB. Hij kenmerkt zich door allround vakmanschap, creatief en innovatief denkvermogen en geduld. Hij verricht fijnmechanische bewerkingen aan enkelvoudige, complex samenwerkende onderdelen van apparaten en instrumenten. Zijn werkzaamheden kunnen plaatsvinden onder speciale omstandigheden, zoals bijvoorbeeld in een clean room. Hij voert metingen uit m.b.t. plaats en vorm en controleert of deze overeenkomen met de specificaties zoals opgenomen in de werktekeningen. De werkzaamheden van de instrumentmaker zijn divers en breed van aard. Naast verspanen heeft hij ook kennis van elektrische, pneumatische en andere technieken welke hij toepast in een totaal-, of deelproduct. Hij levert een werkend instrument op.
Niveau 3
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25625 01-08-2020 01-08-2023 01-08-2028  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Precisietechniek ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 4 K0263 24-01-2020
Belevingsgericht werken K0790 24-01-2020
Cleanroom K0981 24-01-2020
Digitale technieken en productievoorbereiding I K0303 24-01-2020
Digitale vaardigheden basis K0022 24-01-2020
Digitale vaardigheden gevorderd K0023 24-01-2020
Diversiteit K0024 29-01-2022
Drones - techniek K0860 24-01-2020
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 24-01-2020
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 24-01-2020
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 24-01-2020
Duurzaamheid in het beroep C K0030 24-01-2020
Engels A1/A2 in het beroepsonderwijs K0984 24-01-2020
Engels A2/B1 K0802 24-01-2020
Engels B1/B2 K0803 24-01-2020
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 24-01-2020
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 24-01-2020
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 24-01-2020
Fries in de beroepscontext A2 K0509 24-01-2020
Fries in de beroepscontext B1 K0510 24-01-2020
Functioneel en modulair ontwerpen in de industriële automatisering K0806 24-01-2020
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 3 K0225 24-01-2020
Instrumentation for space K1121 24-01-2020
Internationaal I: bewustzijn (interculturele) diversiteit K0055 24-01-2020
Internationaal I: overbruggen (interculturele) diversiteit K0210 24-01-2020
Internationaal II: werken in het buitenland K0202 24-01-2020
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 13-05-2020
Lean en creatief K0512 24-01-2020
Meten en beproeven in middenspanningsdistributienetten K0686 24-01-2020 01-08-2020
Methodisch ontwerpen K0687 24-01-2020
Nederlands 3F K0071 24-01-2020
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) K0072 24-01-2020
Ondernemerschap mbo K0165 24-01-2020
Oriëntatie op ondernemerschap K0080 24-01-2020
Persoonlijk profileren K0877 24-01-2020
Praktijkonderzoek K0927 24-01-2020
Rekenen 3F K1130 24-01-2020 01-08-2023
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 24-01-2020
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 24-01-2020
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 24-01-2020
Topsportvaardigheden K0614 24-01-2020
Verdieping bedrijfsspecifieke productieprocessen voor niveau 2 en 3 K1112 24-01-2020
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) K0517 24-01-2020
Verdieping techniek en materialenkennis K0180 24-01-2020
Voorbereiding havo aardrijkskunde K0841 24-01-2020
Voorbereiding havo biologie K0842 24-01-2020
Voorbereiding havo economie K0843 24-01-2020
Voorbereiding havo geschiedenis K0844 24-01-2020
Voorbereiding havo management en organisatie K0845 24-01-2020 01-01-2022
Voorbereiding havo natuurkunde K0846 24-01-2020
Voorbereiding havo scheikunde K0847 24-01-2020
Voorbereiding havo wiskunde A K0848 24-01-2020
Voorbereiding hbo K0125 24-01-2020
Voorbereiding HBO Wiskunde voor de techniek K0205 24-01-2020 01-01-2023
Werken in de keten geschikt voor niveau 4 K1116 24-01-2020
Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking K0948 24-01-2020