Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Sociaal werker
Omschrijving
Werken als sociaal werker betekent werken met mensen*. Hierbij speelt de professional als persoon een essentiële rol. Gedrag en vakmanschap van de sociaal werker zijn van doorslaggevend belang bij het aangaan van een professionele relatie en bij het bereiken van de gewenste resultaten. De sociaal werker heeft een positieve grondhouding, staat op voet van gelijkwaardigheid met mensen en gaat respectvol met ze om. Hij is ondernemend, onderzoekend en nieuwsgierig. Hij is er steeds op gericht om de eigen regie van mensen te ondersteunen en versterken. Hij kan omgaan met diversiteit, legt verbinding tussen mensen, toont betrokkenheid, is open en communiceert duidelijk en passend. Hij maakt vraagstukken bespreekbaar en kan grenzen stellen. De sociaal werker is gericht op het activeren en motiveren van mensen tot haalbare activiteiten die hun situatie bevorderen. Hij kan omgaan met professionele afstand en nabijheid. Hij reflecteert op zijn handelen, hij weet wanneer hij andere disciplines moet inschakelen en onderneemt hierop actie. Hij is integer, empathisch en assertief. Hij heeft durf en daadkracht, is vasthoudend, heeft veel geduld, is dienstverlenend en staat open voor opvattingen van anderen. * Er worden veel benamingen gebruikt om deze mensen aan te duiden: cliënten, klanten, inwoners, bewoners, burgers, enz. Voor de eenduidigheid en leesbaarheid gebruiken we de term mensen, ook wanneer het om één mens gaat. Ook de term doelgroep(en) wordt gebruikt.
Niveau 4
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25615 01-08-2020 01-08-2024 01-08-2029  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Sociaal werk