Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Dossier
Naam Sociaal werk
Omschrijving
Werken als sociaal werker betekent werken met mensen*. Hierbij speelt de professional als persoon een essentiële rol. Gedrag en vakmanschap van de sociaal werker zijn van doorslaggevend belang bij het aangaan van een professionele relatie en bij het bereiken van de gewenste resultaten. De sociaal werker heeft een positieve grondhouding, staat op voet van gelijkwaardigheid met mensen en gaat respectvol met ze om. Hij is ondernemend, onderzoekend en nieuwsgierig. Hij is er steeds op gericht om de eigen regie van mensen te ondersteunen en versterken. Hij kan omgaan met diversiteit, legt verbinding tussen mensen, toont betrokkenheid, is open en communiceert duidelijk en passend. Hij maakt vraagstukken bespreekbaar en kan grenzen stellen. De sociaal werker is gericht op het activeren en motiveren van mensen tot haalbare activiteiten die hun situatie bevorderen. Hij kan omgaan met professionele afstand en nabijheid. Hij reflecteert op zijn handelen, hij weet wanneer hij andere disciplines moet inschakelen en onderneemt hierop actie. Hij is integer, empathisch en assertief. Hij heeft durf en daadkracht, is vasthoudend, heeft veel geduld, is dienstverlenend en staat open voor opvattingen van anderen. * Er worden veel benamingen gebruikt om deze mensen aan te duiden: cliënten, klanten, inwoners, bewoners, burgers, enz. Voor de eenduidigheid en leesbaarheid gebruiken we de term mensen, ook wanneer het om één mens gaat. Ook de term doelgroep(en) wordt gebruikt.
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Expiratiedatum  
23251 01-08-2020 01-08-2024 01-08-2029  
Eisen mbo-certificaten    
Overige documenten Verantwoordingsinformatie.pdf
Kwalificatie Niveau Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
Sociaal werker 4 25615 01-08-2020 01-08-2024 01-08-2029
Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot    
Arbeidsparticipatie K0002 23-08-2019  
ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 4 K0263 23-08-2019  
Belevingsgericht werken K0790 23-08-2019  
Bestaans(on)zekerheid en mensenrechten K1228 Concept  
Bewegen in de buurt K0230 23-08-2019  
BSO 8 tot 12 jaar K0611 23-08-2019  
Digitale vaardigheden gevorderd K0023 23-08-2019  
Diversiteit K0024 23-08-2019  
Doorstroom HBO Sociaal juridisch K0208 23-08-2019  
Doorstroom naar HBO mens en maatschappij K0231 23-08-2019  
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 23-08-2019  
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 23-08-2019  
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 23-08-2019  
Duurzaamheid in het beroep D K0031 23-08-2019  
Engels B1/B2 K0803 23-08-2019  
Ervaringsdeskundigheid K0432 23-08-2019  
Expressief talent K0152 23-08-2019  
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 23-08-2019  
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 23-08-2019  
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 23-08-2019  
Fries in de beroepscontext A2 K0509 23-08-2019  
Fries in de beroepscontext B1 K0510 23-08-2019  
Gezonde leefstijl K0219 19-01-2023  
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4 K0226 23-08-2019  
Internationaal I: overbruggen (interculturele) diversiteit K0210 23-08-2019  
Internationaal II: werken in het buitenland K0202 23-08-2019  
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 13-05-2020  
Jeugd- en opvoedhulp K0159 23-08-2019  
Jongerenwerk K0160 23-08-2019  
Lean en creatief K0512 23-08-2019  
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) K0072 23-08-2019  
Ondernemend vakmanschap, geschikt voor niveau 3 en 4 K0389 23-08-2019  
Ondernemerschap mbo K0165 23-08-2019  
Peercoaching in de praktijk K0996 23-08-2019  
Personen met verward gedrag K1146 24-01-2020  
Persoonlijk profileren K0877 23-08-2019  
Praktijkonderzoek K0927 23-08-2019  
Praktijkonderzoek Basis K1418 Concept  
Praktijkopleider K0087 23-08-2019 01-08-2021  
Samenwerken met informele zorgverleners K0998 23-08-2019  
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 23-08-2019  
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 23-08-2019  
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 23-08-2019  
Taalbuddy K1149 24-01-2020  
Topsportvaardigheden K0614 23-08-2019  
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) K0517 23-08-2019  
Verdieping sociale zekerheid K0116 23-08-2019  
Verslavingszorg K1007 22-05-2021  
Voorbereiding havo aardrijkskunde K0841 23-08-2019  
Voorbereiding havo biologie K0842 23-08-2019  
Voorbereiding havo economie K0843 23-08-2019  
Voorbereiding havo geschiedenis K0844 23-08-2019  
Voorbereiding havo management en organisatie K0845 23-08-2019 01-01-2022  
Voorbereiding havo natuurkunde K0846 23-08-2019  
Voorbereiding havo scheikunde K0847 23-08-2019  
Voorbereiding havo wiskunde A K0848 23-08-2019  
Voorbereiding hbo K0125 23-08-2019  
Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking K0948 23-08-2019  
Werkgeluk: succesvol samenwerken K1350 Concept  
Wijkgericht werken K0186 23-08-2019