Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Keuzedeel
Naam Energieneutraal ontwerpen en bouwen - K1055
Omschrijving
Dit keuzedeel gaat over het (meehelpen) ontwerpen, uitwerken en realiseren van duurzame energieneutrale gebouwen, met een accent op woningbouw en het menselijk welbevinden in de woon-, werk- en leefomgeving. In het keuzedeel worden zowel de ontwerpaspecten, het bouwkundig detailleren en het maken van keuzes voor duurzame materialen en installaties alsmede de realisatie in de fabriek en op de bouwplaats behandeld. Omdat in een duurzame energieneutrale woning de samenhang tussen gebouw, detaillering en installaties van cruciaal belang is, komen de installaties ook uitgebreid aan de orde. Bij de installaties worden verschillende concepten aangereikt om tot energieneutrale oplossingen te komen.
Geldigheidsinformatie Geldig vanaf Geldig tot
01-01-2019
Dossier Kwalificatie Koppeling vanaf Koppeling tot  
Geo, data & design (Gewijzigd 2024 ) Vakexpert Geo, data & design (4) 01-08-2024
Geo, data en design Vakexpert geo, data en design (4) 01-08-2023
Middenkader bouw en infra (Gewijzigd 2016) Middenkaderfunctionaris Bouw (4) 01-01-2019
Middenkaderfunctionaris Infra (4) 01-01-2019
Middenkader bouw en infra (Gewijzigd 2023) Middenkaderfunctionaris bouw (4) 01-08-2023
Middenkaderfunctionaris grond-, weg- en waterbouw (4) 01-08-2023
Smart building Middenkaderfunctionaris smart building (4) 01-08-2022
Smart building (Gewijzigd 2023) Middenkaderfunctionaris smart building (4) 01-08-2023
Cross-over kwalificatie Koppeling vanaf Koppeling tot  
Middenkaderfunctionaris smart building 01-06-2020
Vakexpert Geo, data & design 01-08-2021