Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Certificaat
Naam Basisonderhoud aan toestellen werktuigkundige installaties
Omschrijving
Het scholingstraject voor het certificaat Basisonderhoud aan toestellen werktuigkundige installaties is een compilatie van werkprocessen uit het basisdeel van de kwalificatie Monteur service en onderhoud installaties en systemen. Voor het scholingstraject zijn een viertal werkprocessen uit de kerntaak Inspecteert apparatuur, installaties en systemen gekozen aangevuld met twee werkprocessen uit kerntaak Optimaliseert, apparatuur, installaties en systemen en verhelpt storingen. Deze werkprocessen worden in het scholingstraject in het kader van onderhouden van toestellen werktuigkundige installaties behandeld. Het gaat om basisonderhoud aan toestellen werktuigkundige installaties zoals CV's, warmtepompen, warmte terugwininstallaties, ventilatieboxen, boilervaten etc. In het scholingstraject komen de volgende onderwerpen aan bod: - treffen van voorbereidingen; - nemen van voorzorgsmaatregelen; - uitvoeren van metingen en testen in het kader van basisonderhoud; - controleren van de werking; - uitvoeren van onderhoud; - afronden van de werkzaamheden. Alle werkzaamheden beschreven in dit certificaat moeten worden gelezen in het kader van basisonderhoud aan toestellen werktuigkundige installaties.
Geldigheidsinformatie Geldig vanaf Geldig tot
01-04-2019
Dossier Kwalificatie
Service- en onderhoudstechniek (Gewijzigd 2016) Monteur service en onderhoud installaties en systemen
Service- en onderhoudstechniek (Gewijzigd 2022) Monteur service en onderhoud installaties en systemen