Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Certificaat
Naam Lokaliseren en inspecteren van storingen in elektrotechnische installaties
Omschrijving
In het scholingstraject leert de certificaathouder methoden voor systematisch en analytisch storing zoeken en oplossen. Hij leert computergestuurde meet- en regeltechniek toepassen binnen diverse bedrijfscontexten. Ook leert hij moderne meet- en analysemethoden toepassen, programmeren en veilige data opslag. Het certificaat garandeert een brede mix aan theoretische kennisgebieden o.a. elektrotechniek, computerbesturing, meet- en regeltechniek en meet- en analysemethoden. Deze kennis en bijbehorende praktische vaardigheden voor het lokaliseren en oplossen van storingen maken dat de certificaathouder met dit certificaat direct inzetbaar is bij bedrijven met verdergaande automatisering, cloud computing en robotisering.
Geldigheidsinformatie Geldig vanaf Geldig tot
01-04-2019
Dossier Kwalificatie
Service- en onderhoudstechniek (Gewijzigd 2016) Eerste monteur service en onderhoud elektrotechniek en instrumentatie
Service- en onderhoudstechniek (Gewijzigd 2022) Eerste monteur service en onderhoud elektrotechniek en instrumentatie