Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Certificaat
Naam Restauratieschildertechnieken
Omschrijving
In dit certificaat komen specifieke vaktechnische vaardigheden aan de orde op het gebied van conservatie, restauratie en onderhoud van schilderwerk en beschilderingen aan cultuurhistorisch waardevolle objecten. Naast het toepassen van de restauratieve technieken is er veel aandacht voor het lezen, begrijpen en werken volgens de geldende kwaliteitsvoorschriften. Dat varieert van het onderzoek en bepalen met welke ondergrond de specialist restauratietechnieken te maken heeft, tot welke materialen en technieken hij daarop moet toepassen. Dit alles moet uiterst voorzichtig en consequent gebeuren om te kunnen bepalen of een te restaureren object geconserveerd, gerepareerd of vernieuwd moet worden en is essentieel als het gaat om behoud van monumentaal erfgoed.
Geldigheidsinformatie Geldig vanaf Geldig tot
01-04-2019
Dossier Kwalificatie
Specialist schilderen Decoratie- en restauratieschilder