Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Keuzedeel
Naam Mensen met een verstandelijke en visuele beperking - K1062
Omschrijving
Dit keuzedeel is een verdieping op het bieden van passende ondersteuning en begeleiding aan cliënten met een verstandelijke en visuele beperking. De beginnend beroepsbeoefenaar is in staat ondersteuning te bieden die aansluit bij de werkelijke behoefte van de cliënt met een verstandelijke en visuele beperking. De ondersteuning van deze cliënten vraagt kennis en vaardigheden betreffende het zien en veel voorkomende oogaandoeningen, de sociaal emotionele ontwikkeling, de begeleiding en omgeving, de communicatie, de sensorische informatieverwerking en alertheid, seksualiteit en de relatievorming. Met deze kennis en vaardigheden is de beginnend beroepsbeoefenaar in staat de cliënt te ondersteunen bij het voeren van eigen regie en zelfredzaamheid in het algemeen dagelijks leven.
Geldigheidsinformatie Geldig vanaf Geldig tot
01-01-2019
Dossier Kwalificatie Koppeling vanaf Koppeling tot  
Maatschappelijke Zorg (Gewijzigd 2016) Begeleider gehandicaptenzorg (3) 01-01-2019
Begeleider specifieke doelgroepen (3) 01-01-2019
Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg (4) 01-01-2019
Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen (4) 01-01-2019
Maatschappelijke Zorg (Gewijzigd 2022) Begeleider maatschappelijke zorg (3) 01-08-2022
Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg (4) 01-08-2022
Mbo-Verpleegkundige (Gewijzigd 2016) Mbo-Verpleegkundige geestelijke gezondheidszorg (GGZ) (4) 01-01-2019
Mbo-Verpleegkundige gehandicaptenzorg (GHZ) (4) 01-01-2019
Mbo-Verpleegkundige verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) (4) 01-01-2019
Mbo-Verpleegkundige ziekenhuis (ZH) (4) 01-01-2019
Mbo-Verpleegkundige (Gewijzigd 2020) Mbo-Verpleegkundige (4) 24-01-2020
Verzorgende IG (Gewijzigd 2016) Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) (3) 01-01-2019
Gehandicaptenzorg (GHZ) (3) 01-01-2019
Kraamzorg (KZ) (3) 01-01-2019
Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) (3) 01-01-2019
Verzorgende-IG (Gewijzigd 2020) Verzorgende-IG (3) 24-01-2020
Zorg en groen Persoonlijk begeleider zorgboerderij (4) 01-08-2022
Zorgboerderij Persoonlijk werkbegeleider zorgboerderij (4) 01-08-2023
Cross-over kwalificatie Koppeling vanaf Koppeling tot  
Persoonlijk begeleider zorgboerderij 01-08-2020