Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Engineer maritieme techniek
Omschrijving
De engineer maritieme techniek is zowel aanwezig op de werkvloer als in de tekenkamer. Hij begeleidt (delen van) het bouw-, service-, reparatie- of modificatieproces en assisteert de leidinggevende bij het leiding geven aan operationele afdelingen. Op de werkvloer werkt de engineer maritieme techniek mee aan het productieproces. Hij werkt zelfstandig aan bouw-, service-, reparatie- of modificatieprojecten en begeleidt als meewerkend voorman een team. In de tekenkamer werkt de engineer maritieme techniek aan het voorbereiden en ontwerpen van nieuwbouw, reparatie en modificatie van vaartuigen en maritieme werktuigen. Hij stelt ontwerpen op, maakt werk- en constructietekeningen, kostprijsberekeningen en werkt mee aan het opstellen van contracten. Ook assisteert hij de projectleiding van het bouw-, service-, reparatie- of modificatieproces. De engineer maritieme techniek heeft een professionele en klantgerichte houding. Hij toont initiatieven en kan improviseren. Hij is communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk.
Niveau 4
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25598 01-08-2019  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Maritieme techniek 3D-tekenen K0280 13-05-2020