Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Dossier
Naam Maritieme techniek
Omschrijving
De (allround) medewerker maritieme techniek / engineer maritieme techniek: • Staat open voor nieuwe ontwikkelingen / innovaties en wil zich verder ontwikkelen. Hij verdiept zich in de vereisten en technologieën van de nieuwste installaties en materialen en op thema’s op het gebied van duurzaamheid. • Is gericht op veilig werken, voordat hij aan de slag gaat vergewist hij er zich van dat de omstandigheden voor hemzelf en voor zijn collega’s veilig zijn. Wanneer hij zijn werkzaamheden moet onderbreken, treft hij (veiligheids)maatregelen conform de bedrijfsvoorschriften. Wanneer hij onveilige situaties waarneemt spreekt hij de betreffende collega daarop aan. • Is kwaliteitsbewust en zorgvuldig in de omgang met materialen en middelen. Bedenkt hoe hij kostenbesparend, duurzaam en milieubewust kan handelen. • Is communicatief vaardig en kan goed samenwerken, ook met collega’s / onderaannemers van andere bedrijven en / of nationaliteiten. Hij geeft de stand van zaken duidelijk door aan de collega die zijn werk overneemt. • Is bereid om collega’s en zijn leidinggevende te raadplegen bij vragen over de uitvoering en problemen. Op zijn beurt is hij behulpzaam bij het beantwoorden van vragen van zijn collega’s. • Is bij storingen / problemen niet alleen gericht op een oplossing, maar bekijkt daarnaast hoe iets is gegaan, wat een volgende keer anders kan. • Kan omgaan met een strakke planning en met tijdsdruk en bewaart de kalmte, ook wanneer werkzaamheden opnieuw uitgevoerd moeten worden of wanneer werkzaamheden uitgesteld worden. • Is flexibel, past zijn houding en gedrag aan de werkomgeving aan, bijvoorbeeld aan boord bij klanten. In toenemende mate worden medewerkers maritieme techniek ingezet bij opdrachten waarvoor zij enige tijd in het buitenland verblijven.
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Expiratiedatum  
23239 01-08-2019  
Eisen mbo-certificaten Verdieping repareren en onderhouden van schepen en jachten
Scheepsbouwkundig tekenen
Opstellen van een basisontwerp voor schepen en jachten
Overige documenten Verantwoordingsinformatie.pdf
Kwalificatie Niveau Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
Medewerker maritieme techniek 2 25596 01-08-2019
Allround medewerker maritieme techniek 3 25597 01-08-2019
Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot    
2D-tekenen K0279 13-05-2020  
3D-tekenen K0280 13-05-2020  
Engineer maritieme techniek 4 25598 01-08-2019
Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot    
3D-tekenen K0280 13-05-2020