Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Dossier
Naam Office- en managementsupport
Omschrijving
In een organisatie of bedrijf heeft iedere leidinggevende andere wensen. Hierdoor kunnen office taken sterk variëren. De werkrelatie is gebaseerd op vertrouwen. De office assistant/management assistant stelt zich zakelijk en professioneel op waarbij hij/zij representatief en klantgericht is. Bij de uitvoering van de werkzaamheden is een proactieve houding essentieel en is een verschuiving te zien van uitvoerend naar faciliterend. Hij/zij denkt mee met de leidinggevende (co-management). Office assistants/management assistants zijn in staat hun eigen werkzaamheden te plannen en te organiseren. Het is cruciaal dat zij weten en begrijpen in welke context de organisatie opereert. Ze hebben inzicht hebben in bedrijfsprocessen en de planning en control cycli. Projectmatig kunnen denken en handelen is een voorwaarde voor het uitvoeren van de taken. Het werken op organisatieniveau voor directie en/of management impliceert dat hij/zij zich dient te houden aan neutraliteit en absolute geheimhoudingsplicht. De office assistant/management assistant is zich te allen tijde bewust van de vertrouwelijkheid van informatie. De office assistant/management assistant moet procedureel kunnen denken, de samenhang tussen activiteiten kunnen bewaken, efficiënt werken, organisatorische en communicatieve vaardigheden hebben, logisch kunnen nadenken en een moderne vreemde taal en de Nederlandse taal goed beheersen. Hij/zij heeft oog voor cultuur specifieke zaken en werkt consequent nauwkeurig en geconcentreerd. Tevens dient hij/zij bij werkzaamheden die zich tegelijkertijd aandienen, concentratie en nauwkeurigheid te behouden, prioriteiten te stellen, overzicht te bewaren en ordelijk te zijn. Dat alles vergt een flexibele houding. Veranderingen in organisaties volgen elkaar steeds sneller op; de office assistant/management assistant maakt zich snel nieuwe vaardigheden eigen met betrekking tot bijvoorbeeld digitalisering van bedrijfsprocessen en social media.
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Expiratiedatum  
23231 01-01-2019 01-08-2022 01-08-2028  
Eisen mbo-certificaten    
Overige documenten Verantwoordingsinformatie.pdf
Kwalificatie Niveau Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
Office assistant 3 25573 01-01-2019 01-08-2022 01-08-2027
Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot    
ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 3 K0262 01-01-2019  
Belevingsgericht werken K0790 01-01-2019  
Digitale vaardigheden gevorderd K0023 01-01-2019  
Diversiteit K0024 29-01-2022  
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 01-01-2019  
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 01-01-2019  
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 01-01-2019  
Duurzaamheid in het beroep C K0030 01-01-2019  
Engels A1/A2 in het beroepsonderwijs K0984 01-01-2019  
Engels A2/B1 K0802 01-01-2019  
Engels B1/B2 K0803 01-01-2019  
Excellent vakmanschap K1273 Concept  
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 01-01-2019  
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 01-01-2019  
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 01-01-2019  
Fries in de beroepscontext A2 K0509 01-01-2019  
Fries in de beroepscontext B1 K0510 01-01-2019  
Gezonde leefstijl K0219 15-07-2021  
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 3 K0225 01-01-2019  
Internationaal I: bewustzijn (interculturele) diversiteit K0055 01-01-2019  
Internationaal II: werken in het buitenland K0202 01-01-2019  
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 13-05-2020  
Klantcontact en verkoop K0059 01-01-2019  
Lean en creatief K0512 01-01-2019  
Marketing-communicatie K0464 15-07-2021  
Nederlands 3F K0071 01-01-2019  
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) K0072 01-01-2019  
Ondernemerschap mbo K0165 01-01-2019  
Ondersteuning bij de uitvoering van diverse HRM processen K0073 01-10-2022  
Online marketing en het toepassen van e-commerce K0519 15-07-2021  
Oriëntatie op ondernemerschap K0080 01-01-2019  
Persoonlijk profileren K0877 01-01-2019  
Praktijkonderzoek K0927 01-01-2019  
Rekenen 3F K1130 29-10-2019 01-08-2023  
Rekenen 3F K0089 01-01-2019 01-08-2020  
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 01-01-2019  
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 01-01-2019  
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 01-01-2019  
Toerisme en recreatie in de regio K0387 01-01-2019  
Topsportvaardigheden K0614 01-01-2019  
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) K0517 01-01-2019  
Verdieping software K0505 01-01-2019  
Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking K0948 01-01-2019  
Werken op de internationale arbeidsmarkt K0313 15-07-2021  
Management assistant 4 25574 01-01-2019 01-08-2022 01-08-2028
Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot    
ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 4 K0263 01-01-2019  
Assisteren bij personal organizing K1118 29-10-2019 01-08-2020  
Assisteren bij professional organizing K1139 24-01-2020  
Basis arbeidsrecht en sociale zekerheid K1374 Concept  
Belevingsgericht werken K0790 01-01-2019  
Business intelligence: data-analyse K1247 Concept  
Digitale vaardigheden gevorderd K0023 01-01-2019  
Diversiteit K0024 29-01-2022  
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 01-01-2019  
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 01-01-2019  
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 01-01-2019  
Duurzaamheid in het beroep D K0031 01-01-2019  
Engels B1/B2 K0803 01-01-2019  
Excellent vakmanschap K1273 Concept  
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 01-01-2019  
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 01-01-2019  
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 01-01-2019  
Fries in de beroepscontext A2 K0509 01-01-2019  
Fries in de beroepscontext B1 K0510 01-01-2019  
Gezonde leefstijl K0219 15-07-2021  
Hbo-doorstroom handel K0270 01-01-2019  
Inleiding financiële dienstverlening K0048 01-04-2019  
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4 K0226 01-01-2019  
Internationaal I: overbruggen (interculturele) diversiteit K0210 01-01-2019  
Internationaal II: werken in het buitenland K0202 01-01-2019  
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 13-05-2020  
Juridisch secretaresse K0058 01-01-2019  
Lean en creatief K0512 01-01-2019  
Marketing-communicatie K0464 15-07-2021  
Medisch secretaresse K0065 01-01-2019  
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) K0072 01-01-2019  
Ondernemerschap mbo K0165 01-01-2019  
Ondersteuning bij de uitvoering van diverse HRM processen K0073 01-01-2019  
Online marketing en het toepassen van e-commerce K0519 15-07-2021  
Oriëntatie op ondernemerschap K0080 01-01-2019  
Persoonlijk profileren K0877 01-01-2019  
Praktijkonderzoek K0927 01-01-2019  
Praktijkopleider K0087 01-01-2019 01-08-2021  
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 01-01-2019  
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 01-01-2019  
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 01-01-2019  
Toerisme en recreatie in de regio K0387 01-01-2019  
Topsportvaardigheden K0614 01-01-2019  
Uitvoering geven aan verkoopbeleid K0212 01-01-2019  
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) K0517 01-01-2019  
Verdieping software K0505 01-01-2019  
Voorbereiding havo aardrijkskunde K0841 01-01-2019  
Voorbereiding havo biologie K0842 01-01-2019  
Voorbereiding havo economie K0843 01-01-2019  
Voorbereiding havo geschiedenis K0844 01-01-2019  
Voorbereiding havo management en organisatie K0845 01-01-2019 01-01-2022  
Voorbereiding havo natuurkunde K0846 01-01-2019  
Voorbereiding havo scheikunde K0847 01-01-2019  
Voorbereiding havo wiskunde A K0848 01-01-2019  
Voorbereiding hbo K0125 01-01-2019  
Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking K0948 01-01-2019  
Werken op de internationale arbeidsmarkt K0313 15-07-2021