Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Keuzedeel
Naam Samenwerken met informele zorgverleners - K0998
Omschrijving
In het keuzedeel Samenwerken met informele zorgverleners worden kennis en vaardigheden aangeleerd om samen te werken met informele zorgverleners. Zo leert de beginnend beroepsbeoefenaar de draagkracht, draaglast en ondersteuningsbehoefte van de informele zorgverlener in kaart te brengen en het sociale netwerk te betrekken en te activeren. Bovendien heeft de beginnend beroepsbeoefenaar kennis over goede communicatie en samenwerking met informele zorgverleners, praktische en psychische drempels om hulp te vragen en kan ze de informele zorgverlener op het gebied van wetgeving doorverwijzen naar de juiste instanties.
Geldigheidsinformatie Geldig vanaf Geldig tot
01-07-2018
Dossier Kwalificatie Koppeling vanaf Koppeling tot  
Maatschappelijke Zorg (Gewijzigd 2016) Agogisch medewerker GGZ (4) 01-07-2018
Begeleider gehandicaptenzorg (3) 01-07-2018
Begeleider specifieke doelgroepen (3) 01-07-2018
Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg (4) 01-07-2018
Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen (4) 01-07-2018
Thuisbegeleider (4) 01-07-2018
Maatschappelijke Zorg (Gewijzigd 2022) Begeleider maatschappelijke zorg (3) 01-08-2022
Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg (4) 01-08-2022
Mbo-Verpleegkundige (Gewijzigd 2016) Mbo-Verpleegkundige geestelijke gezondheidszorg (GGZ) (4) 01-07-2018
Mbo-Verpleegkundige gehandicaptenzorg (GHZ) (4) 01-07-2018
Mbo-Verpleegkundige verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) (4) 01-07-2018
Mbo-Verpleegkundige ziekenhuis (ZH) (4) 01-07-2018
Mbo-Verpleegkundige (Gewijzigd 2020) Mbo-Verpleegkundige (4) 24-01-2020
Sociaal werk Sociaal-cultureel werker (4) 01-07-2018
Sociaal-maatschappelijk dienstverlener (4) 01-07-2018
Sociaal werk (Gewijzigd 2020) Sociaal werker (4) 23-08-2019
Sociaal werk (Gewijzigd 2024) Sociaal werker (4) 01-08-2024
Verzorgende IG (Gewijzigd 2016) Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) (3) 01-07-2018
Gehandicaptenzorg (GHZ) (3) 01-07-2018
Kraamzorg (KZ) (3) 01-07-2018
Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) (3) 01-07-2018
Verzorgende-IG (Gewijzigd 2020) Verzorgende-IG (3) 24-01-2020