Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Keuzedeel
Naam Verdieping palliatieve zorg - K1006
Omschrijving
Dit keuzedeel omvat een verdieping voor de beginnend beroepsbeoefenaar over het verlenen van palliatieve zorg aan zorgvragers*. De beginnend beroepsbeoefenaar kan in de palliatieve zorg samenwerken met een integraal disciplinair team waar zorgvrager en naasten onderdeel van uitmaken. Ze verdiept zich op het gebied van kennis en het toepassen van de kennis omtrent de meest voorkomende symptomen waaronder pijn, benauwdheid, vermoeidheid, etc. Daarnaast omvat het keuzedeel een verdieping in kennis over en reflectie op ethische vraagstukken binnen de palliatieve zorg en communicatievaardigheden om met de zorgvrager in gesprek te gaan over de laatste levensfase. *De term zorgvrager wordt gebruikt voor cliënt en patiënt.
Geldigheidsinformatie Geldig vanaf Geldig tot
01-07-2018
Dossier Kwalificatie Koppeling vanaf Koppeling tot  
Maatschappelijke Zorg (Gewijzigd 2016) Agogisch medewerker GGZ (4) 01-07-2018
Begeleider gehandicaptenzorg (3) 01-07-2018
Begeleider specifieke doelgroepen (3) 01-07-2018
Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg (4) 01-07-2018
Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen (4) 01-07-2018
Thuisbegeleider (4) 01-07-2018
Maatschappelijke Zorg (Gewijzigd 2022) Begeleider maatschappelijke zorg (3) 01-08-2022
Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg (4) 01-08-2022
Mbo-Verpleegkundige (Gewijzigd 2016) Mbo-Verpleegkundige geestelijke gezondheidszorg (GGZ) (4) 01-07-2018
Mbo-Verpleegkundige gehandicaptenzorg (GHZ) (4) 01-07-2018
Mbo-Verpleegkundige verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) (4) 01-07-2018
Mbo-Verpleegkundige ziekenhuis (ZH) (4) 01-07-2018
Mbo-Verpleegkundige (Gewijzigd 2020) Mbo-Verpleegkundige (4) 24-01-2020
Verzorgende IG (Gewijzigd 2016) Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) (3) 01-07-2018
Gehandicaptenzorg (GHZ) (3) 01-07-2018
Kraamzorg (KZ) (3) 01-07-2018
Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) (3) 01-07-2018
Verzorgende-IG (Gewijzigd 2020) Verzorgende-IG (3) 24-01-2020
Cross-over kwalificatie Koppeling vanaf Koppeling tot  
Vitaliteitsbegeleider in zorg en welzijn 01-08-2020