Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Gezel schilder
Omschrijving
De gezel schilder verricht zijn werkzaamheden zelfstandig in uiteenlopende projecten. Bij sommige projecten treedt hij als teamleider op en neemt de praktische projectleiding op zich. Bij grote projecten werkt hij onder leiding van een uitvoerder. Indien nodig en op eigen initiatief overlegt hij met zijn leidinggevende of de opdrachtgever. Hij stemt zijn werkzaamheden af met een groot aantal betrokkenen (collega’s, leidinggevende, projectleider en opdrachtgever). Hierbij wordt van hem een proactieve rol verwacht. Hij is bij problemen in staat om de afgesproken kwaliteit en productiviteit waar het werk aan zou voldoen bij te stellen op grond van een afweging tussen tijd, kosten en kwaliteit.
Niveau 3
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25588 01-08-2019  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Schilderen Aanbrengen van dunpleisters K1010 01-10-2018
ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 3 K0262 01-01-2019
Belevingsgericht werken K0790 01-01-2019
Binnenhuisarchitectuur K0670 01-01-2019
Calculeren in de sector Techniek en gebouwde omgeving K0625 01-01-2019
Digitale vaardigheden basis K0022 01-01-2019
Digitale vaardigheden gevorderd K0023 01-01-2019
Diversiteit K0024 29-01-2022
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 01-01-2019
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 01-01-2019
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 01-01-2019
Duurzaamheid in het beroep C K0030 01-01-2019
Eenvoudige reparaties en onderhoudswerkzaamheden aan gevelelementen K1016 01-08-2024
Engels A1/A2 in het beroepsonderwijs K0984 01-01-2019
Engels A2/B1 K0802 01-01-2019
Engels B1/B2 K0803 01-01-2019
Excellent vakmanschap K1273 Concept
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 01-01-2019
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 01-01-2019
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 01-01-2019
Fries in de beroepscontext A2 K0509 01-01-2019
Fries in de beroepscontext B1 K0510 01-01-2019
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 3 K0225 01-01-2019
Internationaal I: bewustzijn (interculturele) diversiteit K0055 01-01-2019
Internationaal II: werken in het buitenland K0202 01-01-2019
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 13-05-2020
Kleuradvies K0218 01-01-2019
Lean en creatief K0512 01-01-2019
Nederlands 3F K0071 01-01-2019
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) K0072 01-01-2019
Ondernemend vakmanschap, geschikt voor niveau 3 en 4 K0389 01-01-2019
Ondernemerschap mbo K0165 01-01-2019
Oriëntatie op ondernemerschap K0080 01-01-2019
Persoonlijk profileren K0877 01-01-2019
Praktijkonderzoek K0927 01-01-2019
Rekenen 3F K0089 01-01-2019 01-08-2020
Rekenen 3F K1130 29-10-2019 01-08-2023
Renovatiewerkzaamheden voor de Schilder K0090 01-01-2019
Resultaatgericht samenwerken (projectuitvoering) K0193 01-01-2019
Samenwerken in de bouw K0878 01-01-2019
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 01-01-2019
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 01-01-2019
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 01-01-2019
Specialisatie aanbrengen van wandbekleding K1263 Concept
Topsportvaardigheden K0614 01-01-2019
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) K0517 01-01-2019
Wanden, stuk- en kitwerk voor de tegelzetter K0708 01-01-2019
Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking K0948 01-01-2019