Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Keuzedeel
Naam Voorbereiding pabo - K0974
Omschrijving
Dit keuzedeel bevat de eisen die gelden voor de toelating tot de pabo voor de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Het keuzedeel biedt studenten die door willen stromen naar de pabo, maar die niet aan de toelatingseisen voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek voldoen (havo-diploma of vavo-certificaat havo met aardrijkskunde, geschiedenis en biologie of natuurkunde), een voorbereiding op de landelijke toelatingstoetsen pabo. Naast deze vakkennis leert de beginnend beroepsbeoefenaar in dit keuzedeel studievaardigheden te beheersen die belangrijk zijn voor studiesucces op de pabo.
Geldigheidsinformatie Geldig vanaf Geldig tot
01-04-2018
Dossier Kwalificatie Koppeling vanaf Koppeling tot  
Management retail Manager retail (4) 01-10-2018
Pedagogisch Werk Gespecialiseerd pedagogisch medewerker (4) 01-04-2018
Onderwijsassistent (4) 01-04-2018
Pedagogisch Werk (Gewijzigd 2019) Gespecialiseerd pedagogisch medewerker (4) 01-01-2019
Onderwijsassistent (4) 01-01-2019
Pedagogisch Werk (Gewijzigd 2021) Gespecialiseerd pedagogisch medewerker (4) 01-08-2021
Onderwijsassistent (4) 01-08-2021
Retail management Retailmanager (4) 01-08-2022
Sport en Bewegen (Gewijzigd 2016) Coördinator buurt, onderwijs en sport (4) 01-04-2018
Coördinator sport- en bewegingsagogie (4) 01-04-2018
Coördinator sport, bewegen en gezondheid (4) 01-04-2018
Coördinator sportinstructie, training en coaching (4) 01-04-2018
Sport en Bewegen (Gewijzigd 2018) Coördinator buurt, onderwijs en sport (4) 01-04-2018
Coördinator sport- en bewegingsagogie (4) 01-04-2018
Coördinator sport, bewegen en gezondheid (4) 01-04-2018
Coördinator sportinstructie, training en coaching (4) 01-04-2018
Sport en Bewegen (Gewijzigd 2023) Bewegingsagoog (4) 01-08-2023
Buurtsportcoach (4) 01-08-2023
Leefstijlcoach (4) 01-08-2023
Trainer-coach/Instructeur (4) 01-08-2023