Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Keuzedeel
Naam Verdieping in de zorg geschikt voor niveau 2 - K1005
Omschrijving
Dit keuzedeel biedt een verdieping op de kwalificatie Helpende zorg en welzijn. De beginnend beroepsbeoefenaar kan binnen de intramurale setting ondersteuning bieden aan de cliënt/zorgvrager bij persoonlijke zorg en algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL). Het gaat hierbij om wassen, aan- en uitkleden, toiletgang en verplaatsen in complexe situaties. De beginnend beroepsbeoefenaar kan veranderingen in de gezondheidstoestand van de cliënt/zorgvrager signaleren en mondeling en/of schriftelijk (digitaal) rapporteren over observaties en uitgevoerde handelingen.
Geldigheidsinformatie Geldig vanaf Geldig tot
01-07-2018
Dossier Kwalificatie Koppeling vanaf Koppeling tot  
Dienstverlening Helpende Zorg en Welzijn (2) 01-07-2018
Dienstverlening (Gewijzigd 2024) Helpende Zorg en Welzijn (2) 01-08-2024
Cross-over kwalificatie Koppeling vanaf Koppeling tot  
Servicemedewerker 01-01-2020