Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Cross-over kwalificatie
Naam Vakexpert industrieel produceren van levensmiddelen
Uitvoerende onderwijsinstelling(en)
  • Helicon Opleidingen
  • Nordwin College
Omschrijving
De beginnend beroepsbeoefenaar combineert de vereiste houdingsaspecten van de procesoperator uit de procesindustrie. Dit betekent dat hij over flexibiliteit en aanpassingsvermogen beschikt om zelfstandig in een herkenbare, wisselende leef- en werkomgeving, zowel nationaal als internationaal, met proces- en productveranderingen kan omgaan. Het gaat daarbij om zeer uiteenlopende controle- en bedieningsapparatuur. Hij werkt efficiënt en is kostenbewust en zich te allen tijde bewust welke gevolgen zijn handelen voor proces en product hebben. Daarnaast zijn voor de levensmiddelenindustrie noodzakelijke houdingsaspecten: passie voor voedsel/voeding en het voortdurend bewust zijn van het feit dat voedsel veilig en van hoge kwaliteit moet zijn, terwijl de samenstelling en de kwaliteit van de grondstoffen variëren. hij overziet het productieproces, kent de voorschriften en procedures en anticipeert op mogelijke verstoringen en variaties in de grondstoffen, altijd met focus op productkwaliteit en voedselveiligheid.
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Expiratiedatum  
26016 01-08-2018 01-08-2022 01-08-2025  
Overige documenten Verantwoordingsinformatie.pdf
Toelichting bij Cross-over kwalificatie
De cross-over kwalificatie mag alleen aangeboden worden door de onderwijsinstelling wanneer deze een beschikking heeft ontvangen van de minister van OCW voor het aanbieden van de cross-over kwalificatie.
Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Brede verbetermethoden en -technieken K0858 01-08-2018
Duurzaamheid in het beroep D K0031 01-08-2018
Fooddesign K0283 01-08-2018
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4 K0226 01-08-2018
Internationaal II: werken in het buitenland K0202 01-08-2018
Lean en creatief K0512 01-08-2018
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) K0072 01-08-2018
Praktijkopleider K0087 21-02-2020 01-08-2022
Voorbereiding hbo K0125 01-08-2018
World Class Manufacturing K0748 01-08-2018