Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Adviseur leefomgeving
Omschrijving
De adviseur leefomgeving houdt toezicht, controleert en handhaaft volgens wettelijke bevoegdheden. Met aandacht voor veiligheid doet hij op nauwkeurige wijze metingen en waarnemingen. De gemene deler van elke adviseur leefomgeving is zijn standvastige houding, correcte manier van communiceren en zijn bereidheid tot meedenken en het geven van advies. Daarbij heeft hij veel overlegmomenten met klanten, ook telefonisch. Hij beschikt dan ook over de mondelinge vaardigheid om de consequenties van overtredingen toe te lichten. Verder beseft hij dat iedere locatie en ieder bedrijf uniek is, zodat er geen sprake kan zijn van routinematig. Voor de beginnend adviseur leefomgeving is een standvastige houding noodzakelijk net als correcte communicatie en bereidheid tot meedenken. Het doen van metingen en waarnemingen vereist nauwkeurigheid en aandacht voor veiligheid. De adviseur leefomgeving kan werkzaam zijn bij de overheid (zoals omgevingsdiensten, gemeenten, provincies, waterschappen, hoogheemraadschappen of waterleidingsbedrijven) of bij ingenieurs-/adviesbureaus. Hij voert zijn werkzaamheden uit op kantoor en op locatie als het gaat om toezicht en zo nodig handhaving. Die locatie betreft zowel de stedelijke bebouwing als het buitengebied.
Niveau 4
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25582 01-01-2019  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Advies en onderzoek leefomgeving