Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Vakbekwaam medewerker dierverzorging
Omschrijving
De beginnend vakbekwaam medewerker dierverzorging heeft een signalerende en proactieve houding en is alert op diergezondheid en dierenwelzijn en de veiligheid van mens en dier. Hij werkt met gezelschaps- of recreatiedieren en toont bewust voorbeeldgedrag. Hij is loyaal en collegiaal. Bij zijn werkzaamheden houdt hij rekening met het milieu en de arbeidsomstandigheden.
Niveau 3
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25579 01-01-2019 01-08-2022 01-08-2027  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Dierverzorging ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 3 K0262 01-01-2019
Belevingsgericht werken K0790 01-01-2019
Digitale vaardigheden basis K0022 01-01-2019
Digitale vaardigheden gevorderd K0023 01-01-2019
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 01-01-2019
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 01-01-2019
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 01-01-2019
Duurzaamheid in het beroep C K0030 01-01-2019
Engels A1/A2 in het beroepsonderwijs K0984 01-01-2019
Engels A2/B1 K0802 01-01-2019
Engels B1/B2 K0803 01-01-2019
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 01-01-2019
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 01-01-2019
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 01-01-2019
Fries in de beroepscontext A2 K0509 01-01-2019
Fries in de beroepscontext B1 K0510 01-01-2019
Hondentrimmen en trimsalon runnen K1251 Concept
Houder van herpeten K0469 01-01-2019 01-01-2023
Houder van honden en katten K0470 01-01-2019
Houder van overige zoogdieren K0471 01-01-2019
Houder van vissen K0472 01-01-2019
Houder van vleeskuikens K0602 Concept
Houder van vogels K0473 01-01-2019
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 3 K0225 01-01-2019
Internationaal I: bewustzijn (interculturele) diversiteit K0055 01-01-2019
Internationaal II: werken in het buitenland K0202 01-01-2019
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 13-05-2020
Klantcontact en verkoop K0059 01-01-2019
Kynologisch instructeur K1123 29-10-2019
Lean en creatief K0512 01-01-2019
Nederlands 3F K0071 01-01-2019
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) K0072 01-01-2019
Ondernemerschap mbo K0165 01-01-2019
Organiseren evenement of educatie K0312 01-01-2019
Oriëntatie op ondernemerschap K0080 01-01-2019
Persoonlijk profileren K0877 01-01-2019
Praktijkonderzoek K0927 01-01-2019
Praktijkopleider K0087 01-01-2019 01-08-2021
Rekenen 3F K1130 29-10-2019 01-08-2023
Rekenen 3F K0089 01-01-2019 01-08-2020
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 01-01-2019
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 01-01-2019
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 01-01-2019
Terreinbeheer door schaapherders K0931 23-08-2019
Topsportvaardigheden K0614 01-01-2019
Trimmer K0108 01-01-2019 01-04-2019
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) K0517 01-01-2019
Verdieping diergedrag, dierenwelzijn en ethiek geschikt voor niveau 3 K0274 01-01-2019
Verdieping vachtverzorging K1048 01-01-2019
Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking K0948 01-01-2019
Werken op de internationale arbeidsmarkt K0313 01-01-2019
Zorg geschikt voor niveau 3 K0276 01-01-2019