Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Cross-over kwalificatie
Naam Vitaliteitsbegeleider in zorg en welzijn
Uitvoerende onderwijsinstelling(en)
  • ROC Flevoland
  • ROC Mondriaan
  • ROC van Amsterdam
  • ROC van Twente
  • Summa College
Omschrijving
Werken in de sector zorg en welzijn betekent direct werken met cliënten. Hierbij speelt de Vitaliteitsbegeleider als persoon een essentiële rol. Zijn kwaliteiten zijn van doorslaggevend belang bij het aangaan van een professionele relatie en bij het bereiken van de gewenste resultaten. Hij heeft een hulpvaardige en stimulerende houding naar cliënten en collega’s. Hij bewaakt waarden en normen en spreekt anderen aan op ongewenst gedrag om een sociaal veilig klimaat te borgen. Hij stimuleert de eigen regie van de cliënten en motiveert tot een andere leefstijl, die de zelfredzaamheid van de cliënt ondersteunt. Hij zorgt voor regelmaat en structuur en creëert een veilige situatie. De werkzaamheden van de Vitaliteitsbegeleider in zorg en welzijn zijn ondersteunend aan de zelf- en samenredzaamheid van de cliënten en dragen bij aan de kwaliteit van leven van de cliënt. Voor een professionele beroepshouding kent de Vitaliteitsbegeleider in zorg en welzijn de volgende aspecten: • betrokkenheid; • empathisch vermogen; • assertiviteit; • integriteit; • doorzettingsvermogen en vasthoudendheid; • hulpvaardigheid De vitaliteitsbegeleider werkt vraaggericht, efficiënt, methodisch, hygiënisch, veilig, kostenbewust, milieubewust, tijdsbewust (ten aanzien van de eigen werktijd) en ergonomisch verantwoord.
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Expiratiedatum  
26011 01-08-2018 01-08-2023 01-08-2025  
Overige documenten Verantwoordingsinformatie.pdf
Toelichting bij Cross-over kwalificatie
De cross-over kwalificatie mag alleen aangeboden worden door de onderwijsinstelling wanneer deze een beschikking heeft ontvangen van de minister van OCW voor het aanbieden van de cross-over kwalificatie.
Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Belevingsgericht werken K0790 01-08-2019
Complementaire zorg K0507 01-08-2020
Doorstroom naar niveau 3 Zorg en Welzijn K0207 01-08-2020
Expressief talent K0152 01-08-2018
Gezonde leefstijl K0219 01-08-2019
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 3 K0225 01-08-2018
Internationaal I: bewustzijn (interculturele) diversiteit K0055 01-08-2018
Lean en creatief K0512 01-08-2018
Mensen met niet-aangeboren hersenletsel K0067 01-08-2018
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) K0072 01-08-2018
Oriëntatie op ondernemerschap K0080 01-08-2018
Ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking K0082 01-08-2018
Rekenen 3F K1130 01-08-2018 01-08-2023
Rekenen mbo-niveau 4 K1365 01-08-2018
Sportspecialisatie basis nr. 1 K0235 01-08-2019
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) K0517 01-08-2018
Verdieping palliatieve zorg K1006 01-08-2020
Verzorgende en verpleegtechnische handelingen K0118 01-08-2018
Wijkgericht werken K0186 01-08-2018
Zorg en technologie K0137 01-08-2018
Zorg en technologie toepassen K0136 01-08-2018
Zorg geschikt voor niveau 3 K0276 01-08-2018