Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Dossier
Naam Industrieel produceren met hout
Omschrijving
De beginnend beroepsbeoefenaar industrieel produceren met hout moet bij al zijn werkzaamheden instructies en procedures opvolgen op het gebied van kwaliteit, veiligheid, arbo en milieu. Hij draagt (mede) zorg voor een beheerst verloop van de productieprocessen. Hij is veiligheidsbewust; hij neemt veiligheidsregels als vanzelfsprekend in acht en zorgt ervoor dat hij zijn gezondheid en die van collega’s niet in gevaar brengt. De beginnend beroepsbeoefenaar industrieel produceren met hout is alert op situaties die de productieprocessen (kunnen) verstoren, zoals problemen met de haalbaarheid van de planning, (kwaliteits)afwijkingen aan materialen en storingen aan productiemiddelen. In voorkomende gevallen lost hij (in overleg) problemen op, neemt de benodigde maatregelen of waarschuwt de leidinggevende. Hij werkt nauwkeurig en is kwaliteitsbewust omdat deze aspecten van zijn werk mede bepalend zijn voor de kwaliteit van het eindproduct. Hij werkt geconcentreerd en zorgvuldig en vindt een juiste balans tussen snelheid van werken en de gewenste kwaliteit. De beginnend beroepsbeoefenaar industrieel produceren met hout gaat flexibel om met veranderende omstandigheden in werkwijze of aanpak. Hij kan zowel zelfstandig werken als samenwerken.
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Expiratiedatum  
23004 01-08-2015 01-08-2019 01-08-2025  
Eisen mbo-certificaten Opsluiten en voormonteren van standaard houten kozijnen en ramen
Overige documenten Verantwoordingsinformatie.pdf
Kwalificatie Niveau Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
Montagemedewerker industrieel produceren met hout 2 25008 01-08-2015 01-08-2019 01-08-2023
Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot    
2D-tekenen K0279 01-07-2018  
Allround montagemedewerker industrieel produceren met hout 3 25007 01-08-2015 01-08-2019 01-08-2024
Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot    
2D-tekenen K0279 01-07-2018  
3D-modeling productietekeningen meubelindustrie K0329 04-01-2018  
Werkvoorbereider industrieel produceren met hout 4 25009 01-08-2015 01-08-2019 01-08-2024