Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Coördinator sport, bewegen en gezondheid
Omschrijving
De coördinator sport, bewegen en gezondheid werkt met SB-deelnemers/cliënten aan het voorkomen, terugdringen of tot staan brengen van risico’s die de gezondheid van de SB-deelnemer/cliënt bedreigen. De activiteiten van de coördinator sport, bewegen en gezondheid zijn erop gericht om SB-deelnemers/cliënten te begeleiden, te ondersteunen en te motiveren bij het wijzigen van zijn leefpatroon. De motivatie van SB-deelnemers/cliënten om hun leefstijl aan te passen wisselt sterk en kan gedurende de begeleiding ook sterk veranderen. Dit vraagt van de coördinator sport, bewegen en gezondheid zowel geduld en doorzettingsvermogen en vasthoudendheid om te blijven focussen op gestelde doelen alsook een flexibele attitude om adequaat in te kunnen spelen op veranderingen in motivatie of in behaalde resultaten. De coördinator sport, bewegen en gezondheid voert zijn werkzaamheden in het algemeen uit binnen sport- , wellness- of gezondheidsorganisaties die een totaalpakket aanbieden op het gebied van sport, bewegen en gezondheid, zoals een (gespecialiseerde) praktijk voor fysiotherapie. Hij kan deel uitmaken van een team professionals waarin (ook) paramedici en medici zijn vertegenwoordigd. Voor de uitvoering van zijn werkzaamheden is hij niet specifiek gebonden aan de organisatie waarvoor hij werkt, hij kan zijn werkzaamheden ambulant uitvoeren. Het resultaat van het beroep ‘coördinator sport, bewegen en gezondheid’ is een gezondere leefstijl van de SB-deelnemer/cliënt waardoor risico’s die de gezondheid van de SB-deelnemer/cliënt bedreigen, worden voorkomen of beperkt.
Niveau 4
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25413 01-08-2015 01-08-2023 01-08-2029  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Sport en Bewegen