Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Instructeur mbo
Omschrijving
De instructeur mbo werkt met studenten. De instructeur speelt met zijn kwaliteiten en persoonlijkheid een belangrijke rol bij het bereiken van de gewenste leerresultaten en het realiseren van een veilige leeromgeving. Voor een verantwoorde beroepsuitoefening moet de instructeur mbo betrokken, empathisch, assertief, representatief en integer zijn. Hij heeft een functie als rolmodel en weet inhoud te geven aan zijn voorbeeldfunctie. Hij zorgt voor een fysiek en sociaal veilige leeromgeving, gaat respectvol om met studenten en collega's, kan diversiteit hanteren en toont een open houding waardoor hij vraagstukken bespreekbaar maakt. Hij speelt creatief en flexibel in op de gegeven situatie en de wensen en leer- en ontwikkelingsmogelijkheden van de studenten. Hij treedt creatief (vindingrijk) én handelend op in onverwachte, mogelijk escalerende situaties. Hij straalt rust en stabiliteit uit. De instructeur mbo is zich ervan bewust dat hij te maken heeft met vertrouwelijke gegevens en privacy- en organisatiegevoelige informatie. Hij werkt mens- en resultaatgericht, sociaal-communicatief, efficiënt, methodisch, hygiënisch, veilig, kostenbewust, milieubewust en ergonomisch verantwoord. Hij is initiatiefrijk, leergierig en zelfstandig. Hij reflecteert regelmatig op zijn beroepsmatig handelen, zodat hij blijft leren van zijn werkzaamheden en zijn handelingsrepertoire optimaliseert. Hij is flexibel om te kunnen schakelen in situaties, leerstijlen en gesprekspartners. De instructeur mbo is onderdeel van de onderwijsorganisatie waarvan het onderwijsteam deel uitmaakt. Dit betekent dat hij werkt volgens beleid, visie en procedures van de onderwijsinstelling. Hij beschikt over vakinhoudelijke, vakdidactische en pedagogische bekwaamheid, weet wat hij belangrijk vindt in zijn beroep en van welke waarden, normen en onderwijskundige opvattingen hij uitgaat. Hij voert zijn werkzaamheden op een professioneel doelmatige en verantwoorde wijze uit.
Niveau 4
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25575 01-08-2018  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Instructeur mbo ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 4 K0263 01-08-2018
Digitale vaardigheden basis K0022 01-08-2018
Digitale vaardigheden gevorderd K0023 01-08-2018
Diversiteit K0024 29-01-2022
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 01-08-2018
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 01-08-2018
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 01-08-2018
Duurzaamheid in het beroep D K0031 01-08-2018
Engels B1/B2 K0803 01-08-2018
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 01-08-2018
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 01-08-2018
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 01-08-2018
Frans in de beroepscontext A2 K0039 01-08-2018 01-01-2019
Frans in de beroepscontext B1 K0040 01-08-2018 01-01-2019
Fries in de beroepscontext A2 K0509 01-08-2018
Fries in de beroepscontext B1 K0510 01-08-2018
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4 K0226 01-08-2018
Internationaal I: bewustzijn (interculturele) diversiteit K0055 30-01-2021
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 13-05-2020
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) K0072 01-08-2018
Oriëntatie op ondernemerschap K0080 01-08-2018
Praktijkonderzoek K0927 01-08-2018
Praktijkopleider K0087 23-08-2019 01-08-2021
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 01-08-2018
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 01-08-2018
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 01-08-2018
Spaans in de beroepscontext A2 K0098 01-08-2018 01-01-2019
Spaans in de beroepscontext B1 K0099 01-08-2018 01-01-2019
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) K0517 23-08-2019
Verdieping software K0505 01-08-2018
Voorbereiding hbo K0125 01-08-2018