Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Keuzedeel
Naam Specialist leesbevordering 0 tot 12 jaar - K0879
Omschrijving
In het keuzedeel Specialist leesbevordering 0 tot 12 jaar komt het volgende aan de orde: ondersteunen bij de ontwikkeling van het leesbevorderingsbeleid, realiseren van randvoorwaarden, maken van activiteitenplannen en uitvoeren van projecten voor leesbevordering. Ook leert de beginnend beroepsbeoefenaar om de monitor (een leerlingsvolgsysteem voor leesbevordering) af te nemen en de resultaten te vertalen in beleid en activiteiten. Via het keuzedeel wordt specialistische kennis aangeboden over (voor)lezen met verschillende leeftijdsgroepen, het belang van (voor)lezen, bevorderen van leesplezier (ook voor kinderen met leesproblemen) en vormgeven van ouderparticipatie bij (voor)leesactiviteiten. De beginnend beroepsbeoefenaar leert kinderen, collega's en ouders bij (voor)leesactiviteiten te enthousiasmeren, adviseren en begeleiden.
Geldigheidsinformatie Geldig vanaf Geldig tot
26-10-2017
Dossier Kwalificatie Koppeling vanaf Koppeling tot  
Bibliotheken Bibliotheekmedewerker (4) 26-10-2017
Pedagogisch Werk Gespecialiseerd pedagogisch medewerker (4) 26-10-2017
Onderwijsassistent (4) 24-01-2020
Pedagogisch Werk (Gewijzigd 2019) Gespecialiseerd pedagogisch medewerker (4) 01-01-2019
Onderwijsassistent (4) 24-01-2020
Pedagogisch Werk (Gewijzigd 2021) Gespecialiseerd pedagogisch medewerker (4) 01-08-2021
Onderwijsassistent (4) 01-08-2021
Zorgboerderij Persoonlijk werkbegeleider zorgboerderij (4) 01-08-2023
Werkbegeleider zorgboerderij (3) 01-08-2023