Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Dossier
Naam Havenoperaties
Omschrijving
De Medewerker, Gevorderd medewerker en de Coördinator havenoperaties (hierna te noemen: 'Werknemer havenoperaties') moeten een groot veiligheidsbewustzijn, en verantwoordelijkheidsgevoel hebben. Vanwege verzwarende en risicovolle werkomstandigheden, is aandacht voor taakroulatie, ergonomie en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen van groot belang. De Werknemer havenoperaties heeft continu aandacht voor eigen en andermans veiligheid. Hij moet overzicht bewaren en adequaat reageren in onverwachte situaties en bij calamiteiten. De werknemer havenoperaties heeft een flexibele werkhouding. Om de wisselende en soms zware activiteiten te kunnen verrichten dient men vitaal te zijn. Daarnaast vraagt de steeds verder doorgevoerde automatisering analytisch vermogen bij de bediening en procesbewaking van machines en apparatuur.
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Expiratiedatum  
23156 01-08-2015 01-08-2023 01-08-2028  
Eisen mbo-certificaten    
Overige documenten Verantwoordingsinformatie.pdf
Kwalificatie Niveau Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
Medewerker Havenoperaties 2 25398 01-08-2015 01-08-2023 01-08-2027
Gevorderd medewerker Havenoperaties 3 25397 01-08-2015 01-08-2023 01-08-2028
Coördinator Havenoperaties 4 25396 01-08-2015 01-08-2023 01-08-2028