Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Cross-over kwalificatie
Naam Zorgtechnicus
Uitvoerende onderwijsinstelling(en)
  • MBO Utrecht
  • ROC Arcus College
  • ROC Gilde Opleidingen
  • ROC Kop van Noord-Holland
Omschrijving
De zorgtechnicus beschikt over verantwoordelijkheidsgevoel, is klant- en servicegericht, werkt netjes, betrouwbaar en besluitvaardig, meldt tijdig uitloop en problemen, vraagt hulp als hij er niet uitkomt en levert kwalitatief goed werk dat voldoet aan de eisen en wensen van de zorgvrager. Hij streeft een goede kwaliteit van zijn eigen werk na, moet soms creativiteit inzetten, handelt adequaat bij werkopdrachten die onvolledig zijn of uitgaan van onjuiste veronderstellingen en werkt uit zichzelf volgens de voorschriften op het gebied van veiligheid, hygiëne, gezondheid en milieu. Hierbij is hij zich goed bewust van het feit dat de apparatuur die hij installeert en onderhoudt soms letterlijk van levensbelang is voor de zorgvragers. In de communicatie met zorgvragers van op te leveren apparatuur en systemen, is hij empathisch en geduldig. Hij is bekend met de zorgwereld en houdt rekening met de vigerende protocollen en omgangsvormen. Daarnaast voert hij zijn werk zelfverzekerd uit en neemt hierbij initiatieven. Hij heeft een brede blik op techniek nodig, om te kunnen overzien welke factoren van invloed zijn op de werking van apparatuur en installaties. Hij deelt met zijn collega’s de “nieuwe” ervaringen en opgedane (technologische) kennis en ontwikkelingen die nuttig of belangrijk zijn om te weten. Hij kan goed contact onderhouden met klanten (particulieren én medewerkers van bedrijven en zorginstellingen) en leveranciers.
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Expiratiedatum  
26002 01-08-2017 01-08-2022 01-08-2025  
Overige documenten Verantwoordingsinformatie.pdf
Toelichting bij Cross-over kwalificatie
De cross-over kwalificatie mag alleen aangeboden worden door de onderwijsinstelling wanneer deze een beschikking heeft ontvangen van de minister van OCW voor het aanbieden van de cross-over kwalificatie.
Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Digitale vaardigheden basis K0022 01-08-2019
Duurzaamheid in het beroep D K0031 19-07-2017
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4 K0226 19-07-2017
Oriëntatie op ondernemerschap K0080 19-07-2017
Persoonlijk profileren K0877 01-08-2020
Praktijkonderzoek K0927 01-08-2020
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) K0517 01-08-2020
Voorbereiding hbo K0125 19-07-2017
Voorbereiding HBO Wiskunde voor de techniek K0205 19-07-2017 01-01-2023