Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Vakexpert agrarisch loonwerk
Omschrijving
De beginnend vakexpert agrarisch loonwerk is in dienst van een loonbedrijf en hij verricht loonwerk bij bedrijven in de primaire productie zoals akkerbouw-, tuinbouw- en veehouderijbedrijven. De beginnend vakexpert agrarisch loonwerk doet zowel bureauwerk als uitvoerend werk. Op het terrein van de opdrachtgever levert hij een bijdrage aan de primaire productie, het verwerken en/of transporteren van (rest)stromen, het natuurbeheer van gronden en/of het opwekken van schone energie voor het bedrijf. De beginnend vakexpert agrarisch loonwerk werkt op diverse locaties, met wisselende opdrachten en producten en met een diversiteit aan machines. De beginnend vakexpert agrarisch loonwerk toont in zijn werk respect voor het product, de bodem en het gewas. Hij is het visitekaartje van het loonbedrijf. Voor de beginnend beroepsbeoefenaar is het van belang dat hij voordat hij in de sector werkt dan wel stage loopt in het bezit is van VCA en T-rijbewijs.
Niveau 4
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25556 01-08-2017 01-08-2024 01-08-2029  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Agro productie, handel en technologie ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 4 K0263 21-01-2017
Belevingsgericht werken K0790 04-01-2018
Biologische bedrijfsvoering K0890 04-01-2018
Cultuurtechniek K0281 21-01-2017
Digitale vaardigheden gevorderd K0023 21-01-2017
Diversiteit K0024 29-01-2022
Doorstroom groen hbo K0601 21-01-2017 01-01-2020
Droning - toepassingen K0797 01-04-2019 01-01-2024
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 01-04-2018
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 01-04-2018
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 01-04-2018
Duits in de beroepscontext A2 K0025 21-01-2017 01-10-2018
Duits in de beroepscontext B1 K0026 21-01-2017 01-10-2018
Duurzaamheid in het beroep D K0031 21-01-2017
Engels B1/B2 K0803 19-07-2017
Engels in de beroepscontext B2 K0036 21-01-2017 19-01-2018
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 01-07-2018
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 01-07-2018
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 01-07-2018
Frans in de beroepscontext A2 K0039 21-01-2017 01-01-2019
Frans in de beroepscontext B1 K0040 21-01-2017 01-01-2019
Fries in de beroepscontext A2 K0509 21-01-2017
Fries in de beroepscontext B1 K0510 21-01-2017
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4 K0226 21-01-2017
Internationaal I: overbruggen (interculturele) diversiteit K0210 21-01-2017
Internationaal II: werken in het buitenland K0202 21-01-2017
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 13-05-2020
Lean en creatief K0512 21-01-2017
Onderhoud van sportvelden en golfbanen K0871 29-10-2019
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) K0072 21-01-2017
Ondernemerschap mbo K0165 21-01-2017
Persoonlijk profileren K0877 26-10-2017
Praktijkonderzoek K0927 01-07-2018
Praktijkopleider K0087 19-07-2017 01-08-2021
Precisielandbouw K0284 21-01-2017
Precisieveehouderij K1279 Concept
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 01-07-2018
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 01-07-2018
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 01-07-2018
Spaans in de beroepscontext A2 K0098 21-01-2017 01-01-2019
Spaans in de beroepscontext B1 K0099 21-01-2017 01-01-2019
Topsportvaardigheden K0614 19-05-2017
Vakkundig werken in groen en cultuurtechniek K1396 Concept
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) K0517 21-01-2017
Voorbereiding havo aardrijkskunde K0841 19-07-2017
Voorbereiding havo biologie K0842 19-07-2017
Voorbereiding havo economie K0843 19-07-2017
Voorbereiding havo geschiedenis K0844 19-07-2017
Voorbereiding havo management en organisatie K0845 19-07-2017 01-01-2022
Voorbereiding havo natuurkunde K0846 19-07-2017
Voorbereiding havo scheikunde K0847 19-07-2017
Voorbereiding havo wiskunde A K0848 19-07-2017
Voorbereiding hbo K0125 21-01-2017
Werken in de aquacultuur K0269 21-01-2017
Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking K0948 04-01-2018
Werken op de internationale arbeidsmarkt K0313 21-01-2017