Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Vakexpert agrarisch loonwerk
Omschrijving
De beginnend vakexpert agrarisch loonwerk is in dienst van een loonbedrijf en hij verricht loonwerk bij bedrijven in de primaire productie zoals akkerbouw-, tuinbouw- en veehouderijbedrijven. De beginnend vakexpert agrarisch loonwerk doet zowel bureauwerk als uitvoerend werk. Op het terrein van de opdrachtgever levert hij een bijdrage aan de primaire productie, het verwerken en/of transporteren van (rest)stromen, het natuurbeheer van gronden en/of het opwekken van schone energie voor het bedrijf. De beginnend vakexpert agrarisch loonwerk werkt op diverse locaties, met wisselende opdrachten en producten en met een diversiteit aan machines. De beginnend vakexpert agrarisch loonwerk toont in zijn werk respect voor het product, de bodem en het gewas. Hij is het visitekaartje van het loonbedrijf. Voor de beginnend beroepsbeoefenaar is het van belang dat hij voordat hij in de sector werkt dan wel stage loopt in het bezit is van VCA en T-rijbewijs.
Niveau 4
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25556 01-08-2017 01-08-2024 01-08-2029  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Agro productie, handel en technologie