Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Vakexpert teelt en groene technologie
Omschrijving
De beginnend vakexpert teelt en groene technologie werkt op een bedrijf met bedekte teelt, open teelt, de teelt van biobased uitgangsmaterialen of een combinatie van deze teelten. In de toekomst vallen hier ook nieuwe en alternatieve teelten onder. Hij kan ook bij een veredelingsbedrijf of bij bedrijven in de secundaire verwerking van biobased uitgangsmateriaal of biomassa en de verwerking van reststromen werkzaam zijn. Ook de zorgboerderij behoort tot zijn werkgebied. Hij doet bureauwerk en als hij meewerkt werkt hij o.a. in kassen, hallen en de buitenlucht. De beginnend vakexpert teelt en groene technologie werkt vaak met een team en heeft een leidende en sturende rol. Hij heeft daarom een voorbeeldfunctie. Van hem wordt verwacht dat hij verantwoordelijkheidsgevoel en collegialiteit toont, kan samenwerken en kan omgaan met de diversiteit aan medewerkers binnen de organisatie. De beginnend vakexpert teelt en groene technologie heeft voortdurend aandacht voor optimalisering van het proces, vernieuwing en veranderingen in de keten en de maatschappij om hem heen. Hij vertaalt dit naar de mogelijkheden en kansen die dit voor het bedrijf biedt.
Niveau 4
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25534 01-08-2016 01-08-2024 01-08-2029  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Agro productie, handel en technologie